Konferencja Pokazać - Przekazać

Przedstawiciele Zarządu Głównego STO biorą udział w konferencji naukowej organizowanej w Centrum Nauki Kopernik. Tematem przewodnim jest KONEKTYWIZM. To relatywnie nowy nurt w edukacji, który opiera się na przekonaniu, że celem nauczania jest nauka myślenia. Konferencja potrwa do 26 sierpnia. 

25 sierpnia rozpoczęła się konferencja naukowa Pokazać-Przekazać. Społeczne Towarzystwo Oświatowe reprezentuje prezes Zygmunt Puchalski wraz z członkami ZG STO Mariuszem Łupińskim oraz Robertem Wajnertem

Co jest sednem konektywizmu? To przekonanie, że wiedza nie jest zbiorem faktów, ale relacji pomiędzy faktami. To nie zbiór zdań oznajmujących nam prawdy na temat Wszechświata, ale sieć skojarzeń, która łączy nasze doświadczenia i działania. Wiedza jest rozproszona w sieciach połączeń pomiędzy ludźmi, przedmiotami (np. książki), wirtualnymi miejscami w internecie (jak choćby Wikipedia), czy urządzeniami (tzw. internet rzeczy – internet of things).