Konferencja metodyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego i świetlicy (Warszawa, 19-20 maja 2017 roku) – zapisy na warsztaty

Konferencja metodyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego i świetlicy – zapisy na warsztaty.

W czasie konferencji uczestnicy będą mogli zapoznać się z programami innowacyjnymi wdrażanymi w SP nr 9 STO:

  1. Program innowacyjny ROD Ruch – Odkrywanie – Działanie.
  2. Program innowacyjny EPA Edukacja po angielsku .    
  3. Program innowacyjny świetlicy „Jestem zdrowy jak ryba, bo jestem aktywny i jem owoce i warzywa”.

Oprócz tego zaproponujemy udział w ciekawych warsztatach :

  1. „Przyjaciel. Kto to taki?” Jak wykorzystać metodę dramy w pracy wychowawczej z dziećmi?
  2. Zabawy kreatywne PUS.
  3. Dzieci i grafika. Atrakcyjne techniki plastyczne w pracy z dziećmi w klasach 1-3.
  4. Edukacja na planszy. Przykłady wykorzystania gier planszowych na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i edukacji wczesnoszkolnej. 
  5. Pizza slice - lekcja angielskiego z wykorzystaniem iPadów.
  6. iPad na lekcji w przedszkolu i szkole (klasy I-III). Praca metodą projektu. Dwa warsztaty: jeden – dla osób początkujących, drugi – dla osób zaawansowanych w pracy z iPadem.

Zapisy na warsztaty – indywidualnie: https://konferencja-rod.konfeo.com/pl/groups 

Prosimy o indywidualny wybór warsztatów w terminie do 30.04.2017 roku.

Koszt konferencji obejmuje udział w 2-dniowej konferencji (warsztaty, obiad w piątek, przerwa kawowa w piątek i sobotę, materiały z konferencji) – 250 zł.

Zespół Szkół Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 9 STO 
02-785 Warszawa ul. Wiolinowa 6 
Bank Pekao
66 1240 6250 1111 0010 5555 5239

Osoby, które zgłosiły się w marcu i opłaciły już swój udział w konferencji, otrzymają rachunek w dniu konferencji – na życzenie rachunek może być wysłany wcześniej pocztą.