Konferencja „Jak rozmawiać o Sprawiedliwych?” – Warszawa, 25-27 października 2018 r.

Szanowni Państwo,
Nauczyciele szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego,

zachęcamy do udziału w międzynarodowej konferencji edukacyjnej w Muzeum POLIN pt. „Jak rozmawiać o Sprawiedliwych?” Jesteśmy przekonani, że Sprawiedliwi to jeden z tych ważnych tematów, które umożliwiają przekazanie młodzieży wiedzy bez uproszczeń, z ukazaniem kontekstu historycznego i z odniesieniami do problemów współczesnego świata. Temat wymaga rzetelnego przygotowania, a doskonałą okazją do tego może być właśnie Konferencja w Muzeum POLIN.

Zarząd Główny STO

 

WPROWADZENIE 

„Sprawiedliwi wśród Narodów Świata” – tak określa się osoby, które przyczyniały się do ratowania Żydów przed Zagładą w czasie II wojny światowej, choć same nie były pochodzenia żydowskiego. Szukanie Sprawiedliwych i oddawanie im należytego szacunku jest jedną z podstawowych dziedzin działalności Yad Vashem – Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu w Izraelu (w Jerozolimie). Każda osoba, której aktywność w zakresie ratowania Żydów zostanie odpowiednio udokumentowana, otrzymuje od Instytutu imienny medal z sentencję pochodzącą z Talmudu: „Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat”. Ponad 6 tysięcy Polaków otrzymało ten medal, ale osób, które bezinteresownie niosły Żydom pomoc, jest dużo więcej; zebranie dokumentacji, zwłaszcza po wielu latach, bywa często niemożliwe.

Nadal jednak gromadzone są relacje i dokumenty. Muzeum POLIN jest jedną z instytucji, które na tym polu działają bardzo aktywnie, przywracając pamięć o dramatycznej przeszłości wojennej Żydów i Polaków. Historie ocalonych i tych, którzy ich ratowali, zawierają nieraz ładunek emocji trudny do wyobrażenia. Pokazują, czym jest odwaga, bezinteresowność i głębokie poczucie moralności. Przywołując z przeszłości dzieje Sprawiedliwych, trzeba pamiętać o niewiadomej – z pewnością ogromnej – liczbie tych, którzy zapłacili życiem za pomoc udzieloną Żydom w czasach Zagłady.

Pojęcie Sprawiedliwych ma dziś także szersze znaczenie. We współczesnym świecie – wśród wojen i prześladowań, niesprawiedliwości i okrucieństw – działania na rzecz godności i praw człowieka przybierają nieraz wymiar bohaterstwa. Ci, którzy potrafią udzielić skutecznej pomocy, organizując ją w różnych krajach i okolicznościach, bez względu na trudy i zagrożenia, to współcześni Sprawiedliwi. Z myślą o nich w UE od 2012 roku obchodzony jest Europejski Dzień Pamięci o Sprawiedliwych (6 marca). Zakładane są także Ogrody Sprawiedliwych, inspirowane koncepcją zrealizowaną przez Yad Vashem; jeden z nich powstał w Warszawie staraniem Muzeum POLIN.

Idea Sprawiedliwych z wielką mocą przemawia do uczuć i wyobraźni. Warto uświadomić sobie, że nie jest samym porywem ducha, ale trwałym elementem osobowości, postawą wyrażającą szacunek dla innych ludzi, zrozumienie ich potrzeb i praw.

Maria Jackl

 

 Więcej informacji

 Formularz rejestracyjny

Rejestracja na konferencję trwa do 10 października.

 Link do wydarzenia na FB