Konferencja „Awangarda edukacji - 25 lat oświaty niezależnej w Polsce”

Stan oświaty niezależnej w Polsce to główny temat konferencji „Awangarda edukacji - 25 lat oświaty niezależnej w Polsce”, która odbędzie się 10 października 2014 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP. Społeczne Towarzystwo Oświatowe jest współorganizatorem konferencji.

Ponad 25 lat temu nauczyciele szkół państwowych, pracownicy wyższych uczelni i działacze opozycyjni wywalczyli dla naszej oświaty niezależność. Dzięki porozumieniom zawartym przy Okrągłym Stole do polskiej oświaty wróciły szkoły prywatne i szkoły społeczne, niezręcznie nazywane oświatą niepubliczną.

Na konferencji zostanie przedstawiony dorobek oświaty niezależnej od państwa, zapoczątkowanej ćwierć wieku temu, oraz jej wpływ na zmiany całej polskiej edukacji w okresie wolnej Polski.

Dziś wiemy, że o kształt oświaty niezależnej należy upominać się, a nawet walczyć każdego dnia, na każdej lekcji, przy każdej okazji. Niezależność nie jest nam dana nawet w państwie  demokratycznym. Dlatego środowiska oświaty niepublicznej wyszły z inicjatywą zorganizowania konferencji na temat stanu oświaty niezależnej w Polsce. Na tej konferencji spotkają się przedstawiciele wszystkich środowisk oświatowych. Oto główne pytania, na które będą wspólnie szukali odpowiedzi
-   gdzie w obecnej sytuacji są źródła i fundamenty niezależności szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców?
-   co należy wprowadzić do systemu polskiego prawa oświatowego, aby tym podmiotom zagwarantować niezależność i zarazem zapewnić solidne wykształcenie nowych pokoleń obywateli – etycznych i kreatywnych?

Patronat nad konferencją objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.

Zygmunt Puchalski

Wiceprezes ZG STO

Program konferencji