Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 12 grudnia 2015 r.

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 12 grudnia 2015 r. udział wzięło 11. członków ZG STO; Dariusz Florczak – Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Maria Szymańska – Radca Prawny STO; Dorota Cegielska – Rzecznik Prasowy STO; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia Zarząd Główny:

  • dokonał analizy wykonania preliminarza budżetowego do 30 listopada 2015 r.;
  • podjął uchwałę w sprawie zwołania XI Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
  • dokonał podsumowania XXI Konferencji Prezesów Kół i Dyrektorów Szkół w Częstochowie;
  • wysłuchał raportu z działań agencji ds. promocji;
  • wysłuchał sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką;ustalił harmonogram posiedzeń ZG STO do kwietnia 2016 roku.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 9 stycznia 2016 roku.