Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 9 września 2017 r.

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO 9 września 2017 r. udział wzięło 11. członków ZG STO; Sylwia Kędzior – członek Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Basia Man  – rzecznik prasowy STO; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia Zarząd Główny:

  • dokonał analizy wykonania preliminarza budżetowego do 31 sierpnia 2017 r.;
  • omówił program XXX-lecia STO i XXIII Konferencji Prezesów Kół i Dyrektorów Szkół w Warszawie;
  • dokonał wstępnej analizy preliminarza budżetowego na rok 2017/2018;
  • wysłuchał raportu z działań agencji Bonjour;
  • podjął decyzję o współpracy z Polish Educational Centre LITERKA;
  • omówił raport pogłębiony Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Uczniów przeprowadzony przez Evidence Institute;
  • wysłuchał sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO poświęcone zatwierdzeniu sprawozdania finansowego STO i ODN-u za 2016 rok oraz przyjęciu sprawozdania z pracy ZG STO zgodnie z wymogami ustawowymi wynikającymi ze statusu organizacji pożytku publicznego odbędzie się 21 października br.