Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 9 stycznia 2016 r.

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 9 stycznia 2016 r. udział wzięło 11. członków ZG STO; Dariusz Florczak – Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Maria Szymańska – Radca Prawny STO; Tomasz Biegański – agencja Quanda Consulting; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia Zarząd Główny:

  • dokonał analizy wykonania preliminarza budżetowego do 31 grudnia 2015 r.;
  • wysłuchał sprawozdania z prac zespołu ds. Strategii STO na lata 2016-2022;  
  • wysłuchał raportu z działań agencji ds. promocji;
  • dyskutował nad projektem programu Wakacyjnej Szkoły STO oraz dokonał wyboru miejsca i terminu jej organizacji;
  • wysłuchał sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 27 lutego 2016 roku.