Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 6 kwietnia 2019 r.

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 6 kwietnia 2019 r. udział wzięło 11. członków ZG STO; Dariusz Florczak – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Tomasz Biegański – koordynator ds. komunikacji; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

Zarząd Główny STO omówił sprawy organizacyjne związane z XII Zwyczajnym Krajowym Zjazdem Delegatów STO oraz sprawozdanie z działalności ZG STO za okres upływającej kadencji.