Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 31 stycznia 2015 r.

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 31 stycznia 2015 r. udział wzięło 11. członków ZG STO; Dariusz Florczak – Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO, Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Iwona Stolarska – Rzecznik Prasowy STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia Zarząd Główny:

  • zapoznał się z propozycją udziału w projekcie „Szkoła debatuje” przedstawionym przez Fundację Wiedza i Praktyka;
  • podjął uchwałę w sprawie przyznania Srebrnych Odznak Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
  • wysłuchał raportu z działań agencji ds. promocji;
  • przedyskutował założenia programu XXI Konferencji Programowej STO w Częstochowie;
  • dykutował nad projektem programu Wakacyjnej Szkoły STO.
  • zaopiniował nadesłane do Biura STO wnioski o odznaczenia i Medale Komisji Edukacji Narodowej;
  • wysłuchał sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 28 marca 2015 roku.