Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 28 marca 2015 r.

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 28 marca 2015 r. udział wzięło 8. członków ZG STO; Dariusz Florczak – Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO, Maria Szymańska – Radca Prawny STO; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia Zarząd Główny:

  • zapoznał się z rozwiązaniami edukacyjnymi dla szkół przedstawionymi przez  Małgorzatę Haller de Hallenburg – prezes zarządu Oppe; 
  • powierzył promocję STO firmie ZiZ Centrum Edukacji;
  • podjął uchwałę w sprawie przyznania Srebrnych Odznak Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
  • podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie Złotej i Srebrnej Odznaki Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
  • przedyskutował założenia programu XXI Konferencji Programowej STO w Częstochowie;
  • dyskutował nad projektem programu Wakacyjnej Szkoły STO;
  • dokonał analizy wykonania preliminarza budżetowego za II kw. 2014 r.;
  • wysłuchał sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 16 maja 2015 roku.