Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 22 września 2018 r.

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO 22 września 2018 r. udział wzięło 14. członków ZG STO; Dariusz Florczak– przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Radosław Frydrych – członek Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Maria Szymańska – radca prawny STO; Tomasz Biegański  – koordynator ds. komunikacji; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia Zarząd Główny:

  • dokonał analizy wykonania preliminarza budżetowego do 31 sierpnia 2018 r.;
  • podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia preliminarza budżetowego Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego na okres od 1.09.2018 r. do 31.08.2019 r.;
  • podjął uchwałę w sprawie zwołania XII Zwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
  • omówił przygotowania do XXIV Konferencji Prezesów Kół i Dyrektorów Szkół w Szczecinie;
  • podjął uchwałę w sprawie przyznania Srebrnych Odznak Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
  • podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Stalowowolskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego z siedzibą w Stalowej Woli w poczet członków wspierających Społecznego Towarzystwa Oświatowego
  • wysłuchał sprawozdania z działalności ODN-u za okres marzec-wrzesień 2018 r. oraz planu pracy na najbliższy rok;
  • wysłuchał sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO poświęcone zatwierdzeniu sprawozdania finansowego STO i ODN-u za 2017 rok oraz przyjęciu sprawozdania z pracy ZG STO zgodnie z wymogami ustawowymi wynikającymi ze statusu organizacji pożytku publicznego odbędzie się 17 listopada br.