Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 21 stycznia 2017 r.

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 21 stycznia 2017 r. udział wzięło 13. członków ZG STO; Dariusz Florczak – Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Maria Szymańska – Radca Prawny STO; Basia Man, Łukasz Pytko i Robert Zaleski z Bonjour; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia Zarząd Główny:

  • omówił działania związane ze zmianami w prawie oświatowym, które powinny być wykonane przez szkoły;
  • wysłuchał sprawozdania z działań koalicjo „Nie dla chaosu w szkole”;
  • wysłuchał planu działań przedstawiony przez Bonjour, agencję która zajmie się promocją STO;
  • dokonał analizy wykonania preliminarza budżetowego do 31 grudnia 2016 r.;
  • dyskutował nad projektem programu Wakacyjnej Szkoły STO oraz dokonał wyboru miejsca i terminu jej organizacji;
  • wysłuchał sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką;
  • podsumował akcję „Profesor Wnuczek”;
  • podjął uchwałę w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie działalności statutowej.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 4 marca 2017 roku.