Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 20 września 2014 r.

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 20 września 2014 r. udział wzięło 9. członków ZG STO; Maria Szymańska – Radca Prawny STO; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Iwona Stolarska – Rzecznik Prasowy STO; Marcin Helbin – Agencja 9.90 PR; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia Zarząd Główny:

  • dokonał analizy wykonania preliminarza budżetowego do 31 sierpnia 2014 r.;
  • podjął uchwałę w sprawie preliminarza budżetowego na rok 2014/2015 (w załączniku do uchwały kolumna realizacja 2013/2014 zostanie dopisanie po ostatecznym zaksięgowaniu sierpnia 2013);
  • podjął uchwałę w sprawie przyznania Srebrnej Odznaki Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
  • podjął decyzję w sprawie formuły dofinansowań Kalendarza Imprez STO w roku szkolnym 2014/2015;
  • przedyskutował program XX Konferencji Programowej STO w Łodzi;
  • wysłuchał rocznego raportu z działań agencji ds. promocji;
  • wysłuchał sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką;
  • omówił sytuację w SKT nr 29 STO w Warszawie;
  • omówił sytuację w SKT nr 92 STO w Bielawie.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO poświęcone zatwierdzeniu sprawozdania finansowego STO i ODN-u za 2013 rok oraz przyjęciu sprawozdania z pracy ZG STO zgodnie z wymogami ustawowymi wynikającymi ze statusu organizacji pożytku publicznego odbędzie się 11 października br.