Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 19 listopada 2016 r.

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 20 listopada 2016 r. udział wzięło 11. członków ZG STO; Dariusz Florczak – Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Maria Szymańska – Radca Prawny STO; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia Zarząd Główny:

  • dokonał analizy wykonania preliminarza budżetowego do 31 października 2016 r.;
  • dokonał podsumowania XXII Konferencji Prezesów Kół i Dyrektorów Szkół w Poznaniu;
  • podjął uchwałę w sprawie dofinansowania imprez organizowanych  przez Koła i Szkoły STO w roku szkolnym 2016/2017;
  • omówił program Wakacyjnej Szkoły STO;
  • wysłuchał sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką;
  • podjął decyzję, że posiedzenia ZG będą odbywały się co 6-7 tygodni.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 21 stycznia 2017 roku.