Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 16 grudnia 2017 r.

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 16 grudnia 2017 r. udział wzięło 13. członków ZG STO; Dariusz Florczak – Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Radosław Frydrych – członek Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Maria Szymańska – Radca Prawny STO; Basia Man  – rzecznik prasowy STO; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia Zarząd Główny:

  • dokonał analizy wykonania preliminarza budżetowego do 30 listopada 2017 r.;
  • podjął uchwałę w sprawie przyznania dotacji na cele statutowe kół i szkół STO;
  • podsumował XXIII Konferencję Prezesów Kół i Dyrektorów Szkół STO w Warszawie;
  • omówił program XXIV Konferencji Programowej STO w Szczecinie;
  • podjął decyzję w sprawie realizacji projektu „Gala Talentów”;
  • omówił program Wakacyjnej Szkoły STO;
  • wysłuchał sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 17 lutego 2018 roku.