Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 16 maja 2015 r.

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 16 maja 2015 r. udział wzięło 8. członków ZG STO; Dariusz Florczak – Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO, Maria Szymańska – Radca Prawny STO; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia Zarząd Główny:

 

  • podjął uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Kapituły Złotej Odznaki STO;
  • podjął uchwałę w sprawie powołania komisji do spraw przygotowania projektu zmian w statucie STO;
  • przedyskutował założenia programu XXI Konferencji Programowej STO w Częstochowie;
  • dyskutował nad projektem programu Wakacyjnej Szkoły STO;
  • omówił założenia II edycji akcja „Profesor wnuczek”;
  • dokonał analizy wykonania preliminarza budżetowego do kwietnia 2015 r.;
  • wysłuchał sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką;
  • wysłuchał raportu z działań agencji ds. promocji.

 

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się w dniach 4-5 lipca 2015 roku w Okunince k./Władawy.