Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 15 grudnia 2018 r.

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 15 grudnia 2018 r. udział wzięło 9. członków ZG STO; Dariusz Florczak – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Radosław Frydrych – członek Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Marek Grąziewicz –  dyrektor II Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych STO w Gdańsku;  Jolanta Zabrocka – III Podstawowo-Gimnazjalnego Zespołu Szkół Społecznych STO w Gdańsku; Tomasz Biegański  – koordynator ds. komunikacji; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia:

  • dokonano analizy wykonania preliminarza budżetowego do 30 listopada 2018 r.;
  • podjęto uchwałę w sprawie przyznania dotacji na dofinasowanie działalności statutowej kół i szkół STO;
  • omówiono sprawy organizacyjne i program XXV Konferencji Programowej STO w Gdańsku;
  • omówiono program Wakacyjnej Szkoły STO;
  • omówiono roczny plan pracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli STO z uwzględnieniem wymagań akredytacyjnych;
  • wysłuchano sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 16 lutego 2019 r.