Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 14 grudnia 2013 r.

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 14 grudnia 2013 r. udział wzięło 12. członków ZG STO; Dariusz Florczak – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Maria Szymańska – Radca Prawny STO; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia:

  • dokonano analizy wykonania preliminarza budżetowego za I kw. 2013 r;
  • omówiono propozycję nowych zasad pozyskiwania informacji o grantach i pisania projektów grantowych;
  • wysłuchano sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką;
  • wysłuchano raportu z działań Rzecznika Prasowego STO;
  • ustalono harmonogram posiedzeń ZG STO do sierpnia 2014 roku.

Po zakończeniu posiedzenia odbyło się szkolenie medialne dla członków władz stowarzyszenia. Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 18 stycznia 2014 roku.