Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 11 maja 2019 r.

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO 11 maja 2019 r. udział wzięło 12. członków ZG STO; Dariusz Florczak– przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Tomasz Biegański  – koordynator ds. komunikacji; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia Zarząd Główny:

 • omówił organizację pracy i powołał doraźne zespoły merytoryczne;
 • określił priorytety na najbliższe miesiące;
 • ustalił harmonogram posiedzeń do lipca 2020 r.;
 • podjął decyzję w sprawie opieki nad kołami i szkołami przez poszczególnych członków ZG STO;
 • dokonał analizy wykonania preliminarza budżetowego do 31 marca 2019 r.;
 • omówił program Wakacyjnej Szkoły STO;
 • omówił sprawy organizacyjne i program XXV Konferencji Programowej STO w Gdańsku;
 • omówił działania związane z akredytacją Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli STO;
 • podjął uchwałę w sprawie zmian w statucie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli STO;
 • podjął uchwałę w sprawie powołania Kapituły Złotej Odznaki STO;
 • podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Stypendialnej;
 • podjął uchwałę w sprawie przyznania Srebrnej Odznaki STO;
 • podjął uchwałę w sprawie przyznania dotacji dla Samodzielnego Koła Terenowego nr 76 STO w Ciechanowie;

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 8 czerwca br.

Znajdź szkołę