Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniach 5-6 lipca 2014 r.

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniach 5-6 lipca 2014 r. w Rajgrodzie udział wzięło 13. członków ZG STO; Dariusz Florczak – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia Zarząd Główny:

  • zaopiniował wnioski w sprawie Złotej Odznaki Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
  • wysłuchał sprawozdania członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczące znajdujących się pod ich opieką kół;
  • dokonał analizy wykonania preliminarza budżetowego STO do 30 czerwca 2014 r.;
  • dokonał wstępnej analizy preliminarza budżetowego na rok 2014/2015;
  • przedyskutował program XX Konferencji Programowej STO w Łodzi;
  • omówił koncepcje współpracy przy programie edukacyjnym Biura Informacji Kredytowej;
  • przyjął harmonogram posiedzeń ZG STO do 31 stycznia br.;
  • omówił sytuację w SKT nr 92 STO w Bielawie.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO, poświęcone przyjęciu preliminarza budżetowego na rok 2013/2014, odbędzie się w dniach 19-21 września br. w Tropiu.