Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniach 4-5 lipca 2015 r.

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniach 4-5 lipca 2015 r. w Okunince k. Włodawy udział wzięło 12. członków ZG STO; Dariusz Florczak – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia Zarząd Główny:

  • zaopiniował wnioski w sprawie Złotej Odznaki Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
  • wysłuchał sprawozdania członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczące znajdujących się pod ich opieką kół;
  • dokonał analizy wykonania preliminarza budżetowego STO do 30 czerwca 2015 r.;
  • dokonał wstępnej analizy preliminarza budżetowego na rok 2015/2016;
  • przedyskutował program XXI Konferencji Programowej STO w Częstochowie;
  • przyjął harmonogram posiedzeń ZG STO do końca grudnia br.;

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO, poświęcone przyjęciu preliminarza budżetowego na rok 2015/2016, odbędzie się w dniach 5 września br. w Warszawie.