Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniach 30 czerwca - 1 lipca 2018 r.

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniach 30 czerwca - 1 lipca 2018 r. w Smardzewicach udział wzięło 13 członków ZG STO; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia Zarząd Główny:

 • podjął uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wewnętrznej gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
 • podjął uchwałę sporządzania przez prowadzony przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli STO sprawozdania finansowego według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości;
 • podjął uchwałę w sprawie powołania komisji do spraw przygotowania projektu zmian w statucie STO;
 • zaopiniował wnioski o nadanie Złotej Odznaki Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
 • podjął uchwałę w sprawie przyznania Srebrnej Odznaki Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
 • podjął uchwałę w sprawie uchylenia uchwały nr 4/2018 Zarządu Samodzielnego Koła Terenowego nr 25 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie z dnia 27 marca 2018 r.
 • dokonał analizy wykonania preliminarza budżetowego STO do 31 maja 2018 r.;
 • dokonał wstępnej analizy preliminarza budżetowego na rok 2018/2019;
 • przedyskutował program XXIV Konferencji Programowej STO w Szczecinie;
 • podsumował realizację działań operacyjnych Strategii STO w roku 2017/2018;
 • zatwierdził harmonogram spotkań ZG STO na rok 2018/2019;
 • wysłuchał sprawozdania członków ZG z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz informacji o działalności kół i szkół STO.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO, poświęcone m.in. przyjęciu preliminarza budżetowego na rok 2018/2019, odbędzie się 29 września br. w Warszawie.