Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniach 2-4 lipca 2016 r.

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniach 2-4 lipca 2016 r. w Luboradzy udział wzięło 14. członków ZG STO; Dariusz Florczak – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia Zarząd Główny:

 • podjął uchwałę w sprawie powołania członków Kapituły Złotej Odznaki Społecznego Towarzystwa Oświatowego
 • podjął uchwałę w sprawie zmiany w regulaminie Zarządu Głównego STO.
 • podjął uchwałę w sprawie zmiany w regulaminie nadawania Srebrnej Odznaki STO.
 • zaopiniował wnioski o nadanie Złotej Odznaki Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
 • dokonał analizy wykonania preliminarza budżetowego STO do 31 maja 2016 r.;
 • dokonał wstępnej analizy preliminarza budżetowego na rok 2016/2017;
 • przedyskutował program XXII Konferencji Programowej STO w Poznaniu;
 • dokonał wyboru firmy do monitorowania dostępnych środków unijnych;
 • omówił zapowiedzi MEN dotyczące planowanych zmian w edukacji i ich wpływ na działalność STO;
 • opracował działania operacyjne do Strategii STO na lata 2016-2022 i wyznaczył osoby odpowiedzialne za ich realizację;
 • omówił plan programu działań GKR STO w związku ze szkoleniami dla komisji rewizyjnych kół.
 • wysłuchał sprawozdania członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO, poświęcone m.in. przyjęciu preliminarza budżetowego na rok 2016/2017, odbędzie się 17 września br. w Warszawie.