Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniach 1-2 lipca 2017 r.

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniach 1-2 lipca 2017 r. w Smardzewicach udział wzięło 13. członków ZG STO; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia Zarząd Główny:

 • podjął uchwałę w sprawie zmiany w regulaminie funduszu stypendialnego Zarządu Głównego STO imienia Edwarda Wieczorka;
 • zaopiniował wnioski o nadanie Złotej Odznaki Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
 • podjął uchwałę w sprawie przyznania Srebrnej Odznaki Społecznego Towarzystwa Oświatowego;
 • dokonał analizy wykonania preliminarza budżetowego STO do 31 maja 2017 r.;
 • dokonał wstępnej analizy preliminarza budżetowego na rok 2017/2018;
 • przedyskutował program obchodów 30-lecia STO i XXIII Konferencji Programowej STO w Warszawie;
 • podsumował realizację działań operacyjnych Strategii STO w roku 2016/2017;
 • zatwierdził harmonogram spotkań ZG STO na rok 2017/2018
 • omówił udział STO w XII Kongresie Zarządzania Oświatą – OSKKO;
 • omówił udział STO w Konferencji Pokazać – Przekazać w Centrum Nauki Kopernik;
 • wysłuchał sprawozdania członków ZG z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz informacji o działalności kół i szkół STO;
 • omówił propozycję współpracy z Polish Educational Centre „LITERKA”;
 • wysłuchał raportu z działań agencji Bonjour.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO, poświęcone m.in. przyjęciu preliminarza budżetowego na rok 2017/2018, odbędzie się 9 września br. w Warszawie.