Komunikat z posiedzenia ZG STO w dniu 11 października 2014 r.

W posiedzeniu Zarządu Głównego STO w dniu 11 października 2014 r. udział wzięło 11. członków ZG STO; Dariusz Florczak – przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej STO; Maria Szymańska – radca prawny STO; Maria Wrzalska – doradca podatkowy ZG STO; Renata Żabik – dyrektor Biura STO; Rafał Kaczyński – Biuro STO.

W trakcie posiedzenia:

  • podjęto uchwałę ws. przyjęcia sprawozdania finansowego Społecznego Towarzystwa Oświatowego za rok obrotowy 2013 (od 01.09.2013 r. do 31.08.2014 r.);
  • podjęto uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie merytoryczne z działalności STO za okres 01.09.2013 r. – 31.08.2014 r. (oba te dokumenty zgodnie z wymogami ustawowymi zostaną umieszczone na witrynie internetowej www.pozytek.gov.pl i Społecznego Towarzystwa Oświatowego);
  • podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli STO za rok obrotowy 2013 (od 01.09.2013 r. do 31.08.2014 r.);
  • wysłuchano sprawozdań członków ZG STO z pracy na rzecz stowarzyszenia oraz dotyczących kół znajdujących się pod ich opieką.

Następne posiedzenie Zarządu Głównego STO odbędzie się 20 grudnia br.