Komunikat Koalicji NIE dla Chaosu w Szkole

W piątek, 21 lipca, członkowie Koalicji NIE dla Chaosu w Szkole spotkali się w siedzibie Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Podczas spotkania podjęto decyzję o dalszych losach Koalicji. Pomimo odrzucenia przez Sejm RP wniosku o ogólnokrajowe referendum ws. systemu oświaty nadal będziemy walczyć o jakość edukacji w Polsce, nie ustajemy w naszych działaniach. 

Poniżej prezentujemy treść oficjalnego komunikatu Koalicji.

W związku z odrzuceniem przez Sejm RP wniosku o przeprowadzenie referendum edukacyjnego Koalicja NIE dla chaosu w szkole informuje, że nie ustaje w walce o jakość polskiej szkoły i poziom edukacji.

Władza, która mówiła o słuchaniu społeczeństwa i która na tym haśle odniosła zwycięstwo wyborcze, zlekceważyła głos ponad 900 tysięcy obywateli oraz wielu organizacji społecznych. W ostatecznym głosowaniu odrzuciła wniosek o przeprowadzenie referendum.

Obecnie szkoły i organy prowadzące podejmują wszelkie działania w celu przygotowania do prowadzenia nauki w zmienionych warunkach. Doceniamy wysiłek i ogromne zaangażowanie samorządów, które w poczuciu odpowiedzialności za nasze dzieci i młodzież zostały zmuszone do poniesienia dodatkowych gigantycznych kosztów. Deklarujemy współpracę z władzami samorządowymi, aby zminimalizować negatywne skutki złych zmian w oświacie.

Koalicja będzie konsekwentnie monitorować reformę w systemie edukacji; będzie też bacznie obserwować i działać na rzecz tego, by nowe programy nie obniżyły jakości kształcenia. Działajmy wspólnie – dzięki temu lepiej i skuteczniej dopilnujemy, by żadne dziecko nie odczuło negatywnych konsekwencji reformy edukacji wprowadzanej przez minister Annę Zalewską.

RAZEM ZROBIMY WIĘCEJ