„Kompetencje dla Przyszłości 2018” – badania edukacyjne!

Szanowni Państwo,
Prezesi Kół i Dyrektorzy Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego,

Zarząd Główny STO podjął decyzję o kontynuowaniu współpracy z Evidence Institute w zakresie badań dotyczących oceny umiejętności, wiedzy i aspiracji uczniów.  Proponujemy zatem szkołom STO, podobnie jak w zeszłym roku, udział w badaniach edukacyjnych „Kompetencje dla Przyszłości 2018”, prowadzonych pod kierunkiem dr Macieja Jakubowskiego. W obecnej edycji badania dotyczą czterech poziomów nauczania (klasy VI i VII szkół podstawowych,  klasy II i III gimnazjów).

System badań przyjęty przez Evidence Institute zyskał nasze zaufanie; koncepcyjnie powiązany jest z cenionymi badaniami PISA. Uczniowie szkół STO, którzy brali udział w projekcie w roku 2017, otrzymali wiarygodną ocenę swoich kluczowych kompetencji, a nauczyciele – informacje istotne dla  pracy dydaktycznej. Ponadto badanie EI okazało się dobrym narzędziem ewaluacji szkół, realizowanym w sposób ciekawy, nieobciążony egzaminacyjnym stresem. Wynikająca z badań wiedza o kompetencjach uczniów sprzyja wypracowywaniu w szkołach STO nowych standardów i metod, czyli elementów prawdziwej reformy, polegającej na stopniowej zmianie rozwiązań edukacyjnych.

Mamy nadzieję, że do programu Evidence Institute zgłoszą się wszystkie szkoły Społecznego Towarzystwa Oświatowego, zarówno te, które już w programie uczestniczyły, jak i te, które dopiero teraz się z nim zapoznają.

Jednocześnie informujemy, że Zarząd Główny STO (podobnie jak w zeszłym roku) pokrywa koszty badań edukacyjnych „Kompetencje dla Przyszłości 2018”.

Badania będą przeprowadzane w dniach 10 maja – 29 maja br. Rejestracja on-line trwa do 30 kwietnia br. Wyniki dla uczniów oraz raport on-line dla szkoły zostanie przesłany do 11 czerwca br.

Prosimy o zapoznanie się z tekstem ulotki Evidence Institute, informującej o szczegółowych celach, zasadach i terminach badań.  

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu edukacyjnym „Kompetencje dla Przyszłości 2018”!

                 Zygmunt Puchalski
Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego
         wraz z Zarządem Głównym STO