Kompetencje dla Przyszłości 2017

Prezesi Kół i Dyrektorzy Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego 

Szanowni Państwo,

pragnę poinformować wszystkie Koła i Szkoły, że Zarząd Główny STO podjął współpracę z Fundacją Naukową Evidence Institute prowadzącą Badania dla EdukacjiDecyzja wynika z głębokiego namysłu nad jednym z ważniejszych punktów Strategii Towarzystwa, uchwalonej przez XI Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów STO. Chodzi o „wypracowanie nowych sposobów oceny jakości pracy szkół i placówek oświatowych”.

Badania oświatowe uwzględniające różne aspekty kształcenia, rzetelne, obiektywne, a przy tym zindywidualizowane, to niełatwa sprawa nawet dla specjalistów. Kwestia ta jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów współczesnej oświaty. Wahadło przesuwa się od zaufania do testów do zupełnego ich kwestionowania. Badanie edukacyjnej wartości dodanej wciąż budzi metodologiczne wątpliwości. Evidence Institute zyskał nasze zaufanie dzięki temu, że w swych badaniach łączy dorobek akademicki w dziedzinie oceny umiejętności uczniów z wieloletnią praktyką w realizacji największych badań edukacyjnych w Polsce, Europie i USA. 

System przyjęty przez Evidence Institute najbliższy jest badaniom PISA, uznanym powszechnie za wiarygodne, jednak ma autorski charakter. Przede wszystkim dokonuje się w sposób cykliczny i ciągły, nie tylko co trzy lata, uwzględnia badanie opinii i postaw uczniów, ponadto udostępnia przystępne raporty w formie elektronicznej. Evidence Institute jest częścią SoNET Systems, firmy australijskiej, która od 1995 r. rozwija oprogramowanie i usługi doradcze na całym świecie, w tym nowoczesne rozwiązania dla edukacji. SoNET Systems posiada certyfikaty ISO 27001 oraz ISO 9001.

Badanie pt. Kompetencje dla Przyszłości 2017 będzie dotyczyć umiejętności uczniów klas szóstych szkół podstawowych oraz klas trzecich gimnazjów. W klasach szóstych szkół podstawowych oceni poziom uczniów z matematyki, tj. umiejętności i wiedzę definiowaną przez podstawy programowe oraz badanie kompetencji społeczno-emocjonalnych. W klasach trzecich gimnazjów oceni poziom umiejętności z matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz kompetencji ekonomicznych, odnosząc je do wyników PISA.

Jestem przekonany, że uzyskanie przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe nowoczesnego narzędzia oceny pracy szkoły będzie dobrze służyło wypracowywaniu standardów zgodnych z naszą misją i wartościamiBędzie też wielkim atutem szkół Towarzystwa na rynku edukacyjnym. Pozwoli na ukazanie rodzicom uczniów i kandydatom do naszych szkół, na czym polega przewaga rozwiązań edukacyjnych STO, opartych na szacunku do ucznia, kształtujących człowieka wolnego i odpowiedzialnego za własny rozwój. 

Wiarygodna ocena pracy szkoły ma wartość w każdej sytuacji, jednak obecnie, gdy polskie szkolnictwo wchodzi w trudny okres reformy organizacyjnej i programowej, jest cenna wyjątkowo. Pokazuje, że postępy edukacji można ocenić bezstronnie i obiektywnie. Pokazuje obszary stabilności w oświacie.

Ze względu na znaczenie Badań dla Edukacji, Zarząd Główny STO podjął decyzję o finansowaniu tych badań dla wszystkich szkół Towarzystwa. Wiele jednak zależy od każdego z naszych środowisk, ponieważ do tak ważnego przedsięwzięcia należy się dobrze przygotować. Zapraszam gorąco!

Zygmunt Puchalski

Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego

 

Poniżej mogą Państwo pobrać ulotkę informacyjną badania „Kompetencje dla Przyszłości 2017”: