Kompetencje dla Przyszłości

Szanowni Państwo,

Prezesi Kół i Dyrektorzy Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego,

zbliża się termin pierwszej edycji zapowiadanych wcześniej badań edukacyjnych „Kompetencje dla Przyszłości 2017”, jakie ma przeprowadzić w naszych szkołach Evidence Institute. Zapisy trwają tylko do końca maja 2017 r., czyli przez najbliższe dwa tygodnie. Przypominamy, że Zarząd Główny STO podjął decyzję o sfinansowaniu badań prowadzonych przez Evidence Institute we wszystkich szkołach STO.

System przyjęty przez Evidence Institute zyskał nasze zaufanie dzięki wiarygodności opartej na wiedzy akademickiej i potwierdzonej praktyką. Dyrektor EI dr Maciej Jakubowski jest , jak zapewne Państwo wiedzą, znanym badaczem oświaty, mającym doskonałe rozeznanie w systemach i metodach szkolnictwa na świecie. Jest ekspertem OECD ds. badań PISA. Podczas seminarium w siedzibie STO dr Maciej Jakubowski pokazał nam, jak wiele korzyści mogą przynieść te badania. Dają szansę porównywania umiejętności uczniów szkół STO zarówno z umiejętnościami uczniów z innych polskich szkół, jak i z innych krajów. Prowadzenie systematycznych badań umiejętności i wiedzy naszych uczniów Zarząd Główny STO uznał za priorytet wynikający z misji i strategii Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Regularna i obiektywna ocena ułatwi wypracowywanie standardów edukacji w szkołach STO i pozwoli na ukazanie wartości naszych rozwiązań edukacyjnych.

Badania prowadzone przez EI mają charakter autorski, wiele jednak łączy je z właśnie z badaniami PISA. Wspólny jest główny cel: dążenie do oceny kluczowych kompetencji uczniów, tj. ich przygotowania do przyszłej pracy (bez względu na jej rodzaj) i do życia w świecie, w którym nieustającym wyzwaniem są zmiany. Badania EI sprawdzają różne aspekty kształcenia, uwzględniając zakres wiedzy określony także przez podstawy programowe.

W klasach szóstych szkół podstawowych badanie oceni poziom uczniów z matematyki oraz ich kompetencje społeczno-emocjonalne. W klasach trzecich gimnazjów badanie oceni poziom umiejętności i kompetencji z matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz w zakresie ekonomii.

Intencją Zarządu Głównego jest objęcie badaniami wszystkich szkół STO. Ponieważ jednak uczestnictwo w programie EI wymaga zapoznania się z zasadami badań oraz pewnego wysiłku organizacyjnego (ponawianego przy kolejnych edycjach), niezbędna jest swobodna decyzja dyrektora szkoły i prezesa koła STO dotycząca przystąpienia do badań. Gorąco rekomenduję wszystkim szkołom nowoczesną i innowacyjną w skali Polski metodykę badań kompetencji uczniów. Mam nadzieję, że wszystkie szkoły Społecznego Towarzystwa Oświatowego przystąpią do tego programu.

Termin pierwszej edycji badania: 6-7 czerwca 2017 r. 
Termin dodatkowy: 13-14 czerwca 2017 r.

Prosimy o jak najszybsze zgłaszanie szkół (nie zespołów!) do badania do Biura STO. Do 31 maja 2017 roku  należy zarejestrować każdą szkołę na stronie Evidence Institute. Podkreślamy raz jeszcze: terminowość jest w tym wypadku sprawą bardzo ważną! 

Z wyrazami szacunku

Zygmunt Puchalski

Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego
wraz z Zarządem Głównym STO