Komisja do spraw przygotowania projektu zmian w statucie STO

Szanowni Państwo,
Prezesi i Członkowie Zarządów Kół,
Delegaci na Zwyczajny Krajowy Zjazd,
Dyrektorzy Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego,

Zarząd Główny Społecznego Towarzystwa Oświatowego, działając na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 4 statutu STO, w dniu 1 lipca br. powołał Komisję do spraw przygotowania projektu zmian w statucie STO, która przed kolejnym zjazdem walnym Towarzystwa dokona analizy statutu STO wraz z wszystkimi zgłoszonymi dotychczas uwagami do jego treści, określi kierunek i zakres ewentualnych zmian, a następnie przygotuje konkretne sformułowania do oceny i decyzji delegatów.

Komisja powołana została w składzie:

  1. Pan Zygmunt Puchalski – Przewodniczący
  2. Pani Maria Szymańska – zastępca Przewodniczącego
  3. Pani Anna Okońska-Walkowicz– sekretarz
  4. Pan Józef Gill
  5. Pani Elżbieta Rakoczy
  6. Pan Andrzej Sakowicz
  7. Pan Robert Wajnert
  8. Pan Sławomir Waś
  9. Pan Damian Wiśniewski

Dążąc do wypracowania optymalnych rozwiązań, proszę o przesłanie do dnia 15 września br. do Biura STO swoich uwag i propozycji. Zostaną one starannie przeanalizowane przez Komisję i wykorzystane przy opracowaniu projektu zmian statutu, który będzie przedstawiony wszystkim środowiskom STO na XII Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów 6-7 kwietnia 2019 r.

Liczę na Państwa aktywność w tej bardzo ważnej do funkcjonowania STO sprawie i łączę wyrazy szacunku.

Zygmunt Puchalski,

Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego

wraz z Zarządem Głównym STO