Koalicja NIE dla Chaosu w Szkole podejmuje kolejne działania!

We wtorek, 20 lutego w siedzibie Społecznego Towarzystwa Oświatowego odbyło się spotkanie członków Koalicji NIE dla Chaosu w Szkole. Choć reforma edukacji stała się faktem, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, NIE dla Chaosu kontynuuje swoją działalność. Koalicjanci bacznie obserwują skutki reformy oświaty, wspierają środowisko edukacyjne oraz przygotowują materiały, które podejmują nieobecne w podstawie programowej zagadnienia związane z edukacją obywatelską. STO jako członek Koalicji aktywnie włącza się we wszystkie działania mające na celu poprawę jakości nauczania i niwelowanie negatywnych skutków spowodowanych nieprzemyślaną reformą. 

Co ważne, działania Koalicji cieszą się bardzo pozytywnym odbiorem społecznym. Nauczyciele i rodzicie czerpią wiedzę z opracowywanych przez grupę materiałów, a za pośrednictwem mediów społecznościowych często dzielą się własnymi spostrzeżeniami. Dialog, niejednokrotnie bardzo burzliwy, jest najlepszym dowodem na to, że Koalicja powinna nadal angażować się ogólnopolską debatę o edukacji i przede wszystkim inicjować działania służące poprawie obecnej sytuacji. 

Po sukcesie opracowanych przez NIE dla Chaosu publikacji "Demokracja" oraz "Prawicowi ekstremiści - zrozumieć aby przeciwdziałać", rozpoczęto pracę nad kolejnym materiałem. Tym razem dotyczącym zagadnienia uchodźców pt. "Imigranci, uchodźcy, wypędzeni". Opracowanie ma posłużyć jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli pracujących z młodzieżą i poszukujących materiałów stanowiących punkt wyjścia do dyskusji podczas zajęć. Koalicja już dziś zastanawia się nad poruszaniem kolejnych zagadnień zarówno w formie krótkich artykułów, jak i szerszych publikacji. 

Członkowie Nie dla Chaosu z dużym entuzjazmem mówią o misji wspierania edukacji obywatelskiej. Chcą wychodzić ze swoimi opracowaniami szerzej, proponując chociażby lekcje pokazowe czy przygotowując pomoce interaktywne. Chętnie nawiązują współpracę z innymi organizacjami obywatelskimi w tym ogólnopolską inicjatywą  Akcja Demokracja. 

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane edukacją do śledzenia działalności Koalicji za pośrednictwem strony www.niedlachaosuwszkole.pl oraz profili w social mediach: na Facebooku https://www.facebook.com/NIEdlachaosuwszkole/ oraz Twitterze @NIEdlachaosu