Kluczbork: Role życia w SLO STO

Corocznie Społeczne Liceum Ogólnokształcące Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Kluczborku przygotowuje dla społeczności szkolnej uroczyste zakończenie roku szkolnego dla Maturzystów, które przybiera postać prawdziwego widowiska, w którym najważniejszą rolę pełnią… sami UCZNIOWIE. To, w jaki sposób licealiści klasy II mówią „do widzenia” swoim starszym koleżankom i kolegom z klasy III… staje się wydarzeniem, komentowanym jeszcze przez długie tygodnie. Dlaczego? Otóż każde szkolne pożegnanie jest realizacją niepowtarzalnych pomysłów młodych ludzi, którzy z pełną otwartością dedykują sobie wzajemnie niezapomniane treści. Jest w nich zarówno czar wspomnień, dotyczących wspólnie przeprowadzonych projektów, wyjazdów, intelektualnych podróży i skoków w kulturę, jak i miejsce na własne refleksje - zapamiętane gesty, słowa, uśmiechy.

Organizacja uroczystości to nie tyle zamknięcie pewnego etapu w życiu ucznia, wyruszającego w dalszą drogę, ale przede wszystkim wskazanie – na wartość każdego spotkania, otwierającego młodemu człowiekowi drzwi do fascynującego świata nauki i kultury w jego dalszym podróżowaniu.

W myśl tej idei  –  każdego roku dzieje się coś, co wpisuje się w wartość szkoły SLO STO. Stąd też w minionym roku mogliśmy się przenieść w prawdziwy świat bogiń i bogów na naszym szkolnym Olimpie, a w obecnym – znaleźliśmy się z kolei na uroczystej filmowej gali Oscarów 2017. Co wydarzy się w przyszłym roku? – jest jeszcze nieznane, my jednak zawsze pamięta(j)my, że najciekawsze scenariusze pisze samo życie, a najważniejszą rolą jest bycie dobrym i uczciwym CZŁOWIEKIEM.