Kalendarz wydarzeń

Krakowskie Sympozjum Samorządów Szkół: Gimnazjalnych, Podstawowych i Licealnych

Termin: 26-28 lutego 2014 r., Kraków Poprzez naukę retoryki (najmłodsi), naukę debaty (starsi), naukę negocjacji (najstarsi) w kreatywny sposób uczą się rozwiązywać problemy. Forma warsztatowa Forma warsztatowa ma bezpośrednio pomóc uczniom w organizacji życia szkolnego oraz wymianie doświadczeń samorządów różnych typów szkół (gimnazjum, podstawowa, liceum). Sympozjum trwa trzy dni. Wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie otrzymują wypracowane materiały.
Czytaj dalej

Dzień Francuski w Gimnazjum

Termin: 6 lutego 2014 r., Warszawa Dzień Francuski to w szkole święto kultury francuskiej. Nauczyciel wraz z uczniami przygotowuje i realizuje program – francuskie piosenki, konkurs na najlepszą tartę, pokaz zdjęć z wyjazdu do Normandii, kawiarenkę. Uczestniczą wszyscy uczniowie Gimnazjum.
Czytaj dalej

Kurs pierwszej pomocy

Termin: 4 września 2013 Kurs dla rodziców i nauczycieli – pogłębianie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu z zakresu pierwszej pomocy. Szkolenie prowadzi ratownik medyczny z międzynarodowymi uprawnieniami.
Czytaj dalej

Projekt Berlin w Gimnazjum

Termin: 16-19 grudnia 2013 r., Berlin Realizowany po raz 4 projekt artystyczno-językowy w Berlinie wiąże się z poszerzaniem wiedzy z zakresu sztuki współczesnej, sztuki w przestrzeni miejskiej, bieżącymi wystawami, otwartością na różnorodność kulturową i sposób wyrażania się artystycznego twórców o innej ekspresji, doświadczeniach społecznych i historycznych. Praca z językiem niemieckim na poziomie abstrakcyjnym, uczenie się poprzez przeżywanie. Łączenie zajęć artystycznych i językowych.
Czytaj dalej