Kalendarz wydarzeń

Czytanie Wielkiej Literatury

Już od 6 lat w szkole tworzymy projekt pod hasłem „Wszyscy czytamy arcydzieła klasyki polskiej”. W tym roku – po „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza, „Balladynie” Juliusza Słowackiego, „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza, nowelach i opowiadaniach Stefana Żeromskiego, „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego – przyszedł czas na „Zemstę” (7 września) i „Śluby Panieńskie” Aleksandra Fredry (15 listopada). Uczniowie mają przydzielone role z dramatu, które ćwiczą przez kilka miesięcy pod okiem polonistów i reżysera – uczą się rozumienia tekstu, ćwiczą pamięć, wymowę, dykcję i intonację oraz ruch sceniczny.
Czytaj dalej