Kalendarz wydarzeń

Kurs pierwszej pomocy

Termin: 4 września 2013 Kurs dla rodziców i nauczycieli – pogłębianie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu z zakresu pierwszej pomocy. Szkolenie prowadzi ratownik medyczny z międzynarodowymi uprawnieniami.
Czytaj dalej

Projekt Berlin w Gimnazjum

Termin: 16-19 grudnia 2013 r., Berlin Realizowany po raz 4 projekt artystyczno-językowy w Berlinie wiąże się z poszerzaniem wiedzy z zakresu sztuki współczesnej, sztuki w przestrzeni miejskiej, bieżącymi wystawami, otwartością na różnorodność kulturową i sposób wyrażania się artystycznego twórców o innej ekspresji, doświadczeniach społecznych i historycznych. Praca z językiem niemieckim na poziomie abstrakcyjnym, uczenie się poprzez przeżywanie. Łączenie zajęć artystycznych i językowych.
Czytaj dalej

Międzyszkolny Konkurs Literowania „Sheep on a ship” – IV edycja

Termin: 10 grudnia 2013 r., Warszawa Konkurs ma na celu zachęcenie uczniów szkół podstawowych do poszerzenia znajomości słownictwa języka angielskiego, szczególnie w zakresie pisowni i literowania. Konkurs podzielony jest na dwa etapy: szkolny (organizowany na terenie szkoły macierzystej) i finałowy. Konkurencje organizowane są w dwóch grupach wiekowych: klasy 3 oraz 4-6. W tym roku szkolnym, 2013/2014, tematem przewodnim jest ZDROWIE. Szczegółowe informacje: www.torunska.edu.pl.
Czytaj dalej

Akademia STO

Dwudniowe szkolenie dla nauczycieli – doświadczenia edukacyjne w pracy z uczniami szkoły podstawowej. W warsztatach wezmą udział nauczyciele ze szkół podstawowych STO północno-zachodniego regionu Polski oraz nauczyciele z publicznych szkół podstawowych Szczecina. Celem jest promowanie edukacji w szkołach Społecznego Towarzystwa Oświatowego oraz integrowanie środowiska STO w regionie. W programie: forum doświadczeń STO, lekcje pokazowe, zajęcia z udziałem nauczycieli, wymiana doświadczeń.
Czytaj dalej

VII Edycja Konkursu Piosenki Angielskiej „SINGING IS FUN”

Termin imprezy: 28 listopada 2013 r., Zielona Góra Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 STO w Zielonej Górze, Samorządowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia w Zielonej Górze informują, że 27 listopada 2013 roku organizują kolejną edycję konkursu piosenki angielskiej „SINGING IS FUN”.
Czytaj dalej