Kalendarz wydarzeń

TEDx Youth – konferencja młodzieżowa

Termin: maj 2014 r., Warszawa TEDx to znana na świecie marka, pod którą organizowane są konferencje o tematyce związanej z naukami ścisłymi, kulturą, nowoczesną technologią, polityką. Temat może być dowolny, liczy się ciekawa idea, przeżycia. Uczniowie pod kierunkiem 2 nauczycieli realizują projekt, którego celem ma być zorganizowanie takiej konferencji w szkole, zaproszenie ciekawych mówców (w tym 2 gości specjalnych), przygotowanie się do wystąpień (np. jak radzić sobie z tremą). Będzie to pierwszy młodzieżowy TEDx w środowisku STO.
Czytaj dalej

Ogólnopolski Dziecięcy Festiwal Filmowy „GLUBLAKI” – VI edycja

Termin: 30 maja 2014 r., Warszawa Festiwal odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: IV-VI SP i gimnazjum. Celem festiwalu jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie kształtowania umiejętności wyrażania swoich myśli i poglądów za pomocą technik multimedialnych, pisania scenariuszy krótkich form filmowych, posługiwania się kamerą cyfrową, obróbki materiału filmowego, a także kształtowanie i doskonalenie umiejętności artystycznych, ich prezentacji, współpracy, sprawnej komunikacji, podejmowania wspólnych decyzji oraz rozwijanie kreatywności artystycznej. Podczas tworzenia filmów uczniowie zdobywają umiejętności związane z obróbką filmu, posługiwania się odpowiednimi programami komputerowymi, pisaniem scenariuszy, umiejętności wyrażania swoich myśli i poglądów za pomocą technik multimedialnych, obsługi kamery cyfrowej, scenografii i aktorstwa. Podczas Gali Festiwalu uczniowie odbywają warsztaty z artystami, spotkania i wywiady z artystami i twórcami. Temat konkursu i wymagania merytoryczne: www.torunska.edu.pl.
Czytaj dalej

I Wojewódzka Liga Przyrodnicza

I etap: marzec 2014, finał – przełom kwietnia i maja 2014 r., Gdynia Celem konkursu jest krzewienie umiejętności praktycznych związanych z dziedzinami przyrodniczymi. Zadania będą polegały zarówno na prowadzeniu obserwacji i wyciąganiu wniosków, jak również na prowadzeniu samodzielnych badań. Część zadań będzie miała na celu rozwiązanie danego problemu w oparciu o film (krótkie materiały video będą nagrane przez organizatora konkursu, a miejscem przeprowadzenia doświadczeń do filmu będzie jedno z największych centrów edukacji dla dzieci i młodzieży – gdyńskie centrum innowacji Eksperyment. Zespoły w etapie finałowym będą odpowiadały za pośrednictwem zestawów do zdalnej egzaminacji – iVote. Nasza szkoła jest jedną z nielicznych placówek, które posiadają sprzęt i dodatkowo chcemy zaciekawić osoby biorące udział w projekcie nowoczesnymi technologiami.
Czytaj dalej

Plener Twórczy w SG nr 16 STO

Termin: maj 2014 r., Warszawa Organizowany jest po raz 4 w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej. Celem pleneru jest zapoznanie uczniów ze sztuką współczesną i integracja. Projekt jest skierowany do uczniów szkół STO z Warszawy.
Czytaj dalej

Międzyszkolny konkurs wiedzy o Krakowie „Krakusek” i Międzyszkolny konkurs wiedzy o Krakowie „Krakus”

Międzyszkolny konkurs wiedzy o Krakowie „Krakusek” adresowany jest do klas III SP. Do współtworzenia konkursu zaproszono Zamek Królewski na Wawelu oraz Akademię Żakowską. Międzyszkolny konkurs wiedzy o Krakowie „Krakus” dedykowany dla klas Vi VI SP jest kontynuacją „Krakuska”. Integralną częścią obu konkursów są wycieczki po Krakowie, gry terenowe oraz lekcje muzealne na Wawelu proponowane przez organizatorów w celu zachęcenia dzieci do aktywnego poznawania zabytków, historii, legend i tradycji Krakowa, które przygotowują uczestników do konkursu. 20 maja odbył się finał II edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Krakowie „Krakus” 2014.
Czytaj dalej

I Ogólnopolska Bitwa na Obrazki

Termin: I etap realizowany w szkołach: 15-16 stycznia 2014 r., finał – na przełomie marca i kwietnia 2014 r., Gdynia Celem konkursu jest krzewienie umiejętności z logiki i informatyki. Zadania konkursowe mają na celu pobudzenie kreatywnego myślenia i wzmożenie zaciekłości w rozwiązywaniu problemów algorytmiczno-logicznych.
Czytaj dalej

Odyseja Umysłu – wyjątkowa podróż dla uczniów i nauczycieli

Termin: październik 2013 r. – marzec 2014 r., Kraków Projekt „Odyseja umysłu” to cykl warsztatów dla uczniów klas III-V, podczas których 7-osobowe drużyny uczą się twórczo rozwiązywać problemy i współpracować w grupie. Projekt obejmuje również konferencję dla nauczycieli popularyzującą założenia projektu.
Czytaj dalej