Kalendarz wydarzeń

Nauczanie dwujęzyczne i eksperymentalne w przedszkolu

Termin: Rok szkolny 2013/2014, Białystok Wprowadzenie do zajęć z edukacji wczesnoszkolnej (kl. I-III) i grup przedszkolnych dodatkowych dwóch godzin tygodniowo i jednej w świetlicy zajęć z pracowni komputerowej z treningiem umysłu za pomocą specjalnych gier komputerowych. Edukacja muzyczna i nauka gry na instrumentach, nauka gry w szachy, zajęcia z rytmiki. Dodatkowa godzina wychowania fizycznego, zajęcia ruchowe (taneczne, ogólnorozwojowe, piłkarskie, tenisowe).
Czytaj dalej

Klub Młodych Odkrywców

Termin: Rok szkolny 2013/2014, Warszawa KMO (dla chętnych uczniów kl. 6) jest miejscem, gdzie każdy jest badaczem. Nie ocenia się stanu wiedzy, nie stawia ocen. Uczniowie eksperymentują, wykonują doświadczenia z różnych dziedzin naukowych. Zdjęcia, filmy itp. umieszczają w serwisie www.kmo.org.
Czytaj dalej

Zabawy integracyjne

Termin: Rok szkolny 2013/2014, Warszawa Zajęcia dla uczniów kl. 1-3 w ramach szkolnego programu integracji. Celem jest poznanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem zabawy w berka, ciuciubabki, tańca itp. Starsi uczniowie pomagają młodszym.
Czytaj dalej

„Klub Młodego Naukowca – KMN”

Termin: Rok szkolny 2013/2014, Żyrardów Zajęcia pozwalają dzieciom na samodzielną pracę eksperymentalną, obserwację i wyciąganie wniosków. Doświadczenia są dostosowane do wieku dzieci. Uczniowie pracują indywidualnie, grupowo i zbiorowo. Eksperymentują z takich dziedzin, jak: elektryczność, magnetyzm, powietrze i spalanie, dźwięk, woda, słuch, węch, promienie światła.
Czytaj dalej

„Gimnastyka umysłu”

Termin: Rok szkolny 2013/2014, Żyrardów Głównym celem projektu jest rozwijanie potencjalnych zdolności uczniów ze szczególnym ukierunkowaniem działań na stymulację myślenia twórczego i kreatywności. Zajęcia prowadzone są metodami aktywizującymi w oparciu o zabawy i zadania twórcze, z wykorzystaniem różnorodnych, nietypowych, czasem zaskakujących przedmiotów, tj. wycinki z gazet, sznurek, guziki, przyprawy, „rzeczy śmieci” – butelki, rolki od papieru, pudełka.
Czytaj dalej

Lego-Logos

Termin: Rok szkolny 2013/2014, Warszawa Lego-Logos, czyli filozofia z klocków, to autorski program nauczania filozofii dr Jarosława Spychały. Używanie klocków Lego do interpretowania tekstów filozoficznych i rozbudzenia wyobraźni. Dla chętnych uczniów z kl. 4 SP.
Czytaj dalej

Szkolne Studio Filmów Animowanych „Akcja Animacja”

Termin: Rok szkolny 2013/2014, Szczecinek Działalność Studia Filmów Animowanych obejmować ma prowadzenie zajęć o charakterze warsztatowym, wdrażanie innowacyjnej metody nauczania i wychowania, jaką jest animacja poklatkowa. Chcemy, podobnie jak w ubiegłym roku zorganizować tzw. „Echo – przegląd” III Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcych Filmów Animowanych „halo echo” i towarzyszące warsztaty animacji poklatkowej, przeprowadzone w formule „dzieci – dzieciom” skierowane tym razem do dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczecinku. Nasze dotychczasowe działania można obejrzeć na YouTube, (pod nazwiskiem Sierpińska) oraz na stronie szkoły http://www.spoleczna.info/.
Czytaj dalej

MUN (Model United Nations, czyli Model ONZ)

Termin: Rok szkolny 2013/2014, Warszawa Uczniowie pod kierunkiem 2 nauczycieli przygotowują się do udziału w obradach młodzieżowego ONZ. Uczą się: analizy przemówień/tekstów politycznych, przygotowują się do pisania statementów (przemówień MUN-owskich, ćwiczą umiejętności publicznego przemawiania, krytycznego myślenia, analizy tekstów publicystycznych. Organizują spotkania z politykami, dyplomatami, dziennikarzami politycznymi. Uczniowie będą uczestniczyć w 2 konferencjach: krajowej w Szczecinie i międzynarodowej w Pekinie. Ponadto jest to innowacyjny sposób uczenia j. angielskiego – wszystko odbywa się w tym języku.
Czytaj dalej

„Odznaka dla dzieciaka”

Termin: Rok szkolny 2013/2014, Żyrardów Idea zajęć opiera się na założeniach metodyki zuchowej. Uczniowie, podobnie jak zuchy, zdobywają wybranie przez siebie odznaki. Zdobycie odznaki poprzedza praca związana z wykonaniem konkretnych zadań. Aktywne uczestnictwo w realizacji zadań ma również służyć ujawnieniu i rozwijaniu uzdolnień, a także ćwiczeniu przydatnych w życiu umiejętności.
Czytaj dalej