Kalendarz wydarzeń

Dzień Francuski w Gimnazjum

Termin: 6 lutego 2014 r., Warszawa Dzień Francuski to w szkole święto kultury francuskiej. Nauczyciel wraz z uczniami przygotowuje i realizuje program – francuskie piosenki, konkurs na najlepszą tartę, pokaz zdjęć z wyjazdu do Normandii, kawiarenkę. Uczestniczą wszyscy uczniowie Gimnazjum.
Czytaj dalej

Kurs pierwszej pomocy

Termin: 4 września 2013 Kurs dla rodziców i nauczycieli – pogłębianie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu z zakresu pierwszej pomocy. Szkolenie prowadzi ratownik medyczny z międzynarodowymi uprawnieniami.
Czytaj dalej

Projekt Berlin w Gimnazjum

Termin: 16-19 grudnia 2013 r., Berlin Realizowany po raz 4 projekt artystyczno-językowy w Berlinie wiąże się z poszerzaniem wiedzy z zakresu sztuki współczesnej, sztuki w przestrzeni miejskiej, bieżącymi wystawami, otwartością na różnorodność kulturową i sposób wyrażania się artystycznego twórców o innej ekspresji, doświadczeniach społecznych i historycznych. Praca z językiem niemieckim na poziomie abstrakcyjnym, uczenie się poprzez przeżywanie. Łączenie zajęć artystycznych i językowych.
Czytaj dalej

Międzyszkolny Konkurs Literowania „Sheep on a ship” – IV edycja

Termin: 10 grudnia 2013 r., Warszawa Konkurs ma na celu zachęcenie uczniów szkół podstawowych do poszerzenia znajomości słownictwa języka angielskiego, szczególnie w zakresie pisowni i literowania. Konkurs podzielony jest na dwa etapy: szkolny (organizowany na terenie szkoły macierzystej) i finałowy. Konkurencje organizowane są w dwóch grupach wiekowych: klasy 3 oraz 4-6. W tym roku szkolnym, 2013/2014, tematem przewodnim jest ZDROWIE. Szczegółowe informacje: www.torunska.edu.pl.
Czytaj dalej