Kalendarz wydarzeń

Edukacja bilingwalna w klasach 1-3

Termin: Rok szkolny 2013/2014 i następne, Legionowo Lekcje bilingwalne na pierwszym etapie edukacyjnym są ściśle powiązane z edukacją wczesnoszkolną, zarówno pod względem nauczanych treści, jak i metod pracy. W poznawanie nowych słów, pojęć, zjawisk włączony jest język obcy tak, aby uczeń przyswajając nowe słownictwo robił to jednocześnie w dwóch językach. Zajęcia bilingwalne, w wymiarze 2 godzin tygodniowo, zostały wybrane z edukacji matematycznej, społecznej, przyrodniczej i technicznej.
Czytaj dalej

Koło Logicznego Myślenia

Termin: Rok szkolny 2013/2014, Warszawa Uczniowie w klasach 1-3 SP w trakcie zajęć raz w tygodniu pogłębiają zainteresowania matematyczne poprzez zabawy, gry, ćwiczenia, łamigłówki umysłowe, krzyżówki oraz ciekawostki matematyczne. Wiele aktywności odbywa się z wykorzystaniem multimediów, tablicy interaktywnej i programów komputerowych. Uczniowie zapoznawani są z możliwością bezpiecznego wykorzystania internetu do doskonalenia umiejętności i rozwijania zainteresowań matematycznych bądź językowych.
Czytaj dalej

„Z polską maturą na Oxford“ program wspierający systemowo uczniów przygotowujących się do studiów zagranicznych

Termin: Rok szkolny 2013/2014, Warszawa Uczniowie pod kierunkiem 2 nauczycieli j. angielskiego przygotowują się do aplikacji na studia zagraniczne. Pracują nad poznaniem swoich słabych i mocnych stron. Zyskują rozeznanie w wymaganiach wybranych uczelni w Anglii i USA: jaki egzamin, jak aplikować, jakie warunki studiowania, jaka jest oferta uczelni. Przygotowują pod nadzorem nauczyciela Personal Statement. Przygotowują się pod nadzorem nauczyciela do interview w j. angielskim. Program wsparcia został opracowany 2 SLO STO. Mają regularne kontakty z tutorem.
Czytaj dalej

„Śladami przyszłości – ku przyszłości” – etap I: Kiedy babcia była mała i dziadka jeszcze nie znała

Termin: Rok szkolny 2013/2014, Białystok Głównym zadaniem projektu jest wspomaganie naturalnej więzi rodzinnej uczniów z pokreśleniem szczególnej roli wychowawczej, którą pełnią dziadkowie. Uczniowie, spotykając się w zaaranżowanych sytuacjach szkolnych będą się uczyli, wspólnie w grupie rówieśniczej, szacunku i kultury wobec osób starszych, a także pielęgnowania na co dzień więzi z babcią i dziadkiem oraz rodzinnych tradycji.
Czytaj dalej

STO-menius

Termin: Rok szkolny 2013/2014, Kraków STO-menius – międzyszkolny projekt gimnazjów Społecznego Towarzystwa Oświatowego (Społeczne Gimnazjum nr 99 w Warszawie, Społeczne Gimnazjum nr 8 w Krakowie, Gimnazjum STO w Ostrołęce, Gimnazjum STO w Augustowie) mający wzmocnić działania wychowawcze i edukacyjne oraz zintegrować gimnazjalistów z różnych środowisk Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
Czytaj dalej

„Klub Młodego Naukowca – KMN”

Termin: Rok szkolny 2013/2014, Żyrardów Zajęcia pozwalają dzieciom na samodzielną pracę eksperymentalną, obserwację i wyciąganie wniosków. Doświadczenia są dostosowane do wieku dzieci. Uczniowie pracują indywidualnie, grupowo i zbiorowo. Eksperymentują z takich dziedzin, jak: elektryczność, magnetyzm, powietrze i spalanie, dźwięk, woda, słuch, węch, promienie światła.
Czytaj dalej

MUN (Model United Nations, czyli Model ONZ)

Termin: Rok szkolny 2013/2014, Warszawa Uczniowie pod kierunkiem 2 nauczycieli przygotowują się do udziału w obradach młodzieżowego ONZ. Uczą się: analizy przemówień/tekstów politycznych, przygotowują się do pisania statementów (przemówień MUN-owskich, ćwiczą umiejętności publicznego przemawiania, krytycznego myślenia, analizy tekstów publicystycznych. Organizują spotkania z politykami, dyplomatami, dziennikarzami politycznymi. Uczniowie będą uczestniczyć w 2 konferencjach: krajowej w Szczecinie i międzynarodowej w Pekinie. Ponadto jest to innowacyjny sposób uczenia j. angielskiego – wszystko odbywa się w tym języku.
Czytaj dalej

Szkolne Studio Filmów Animowanych „Akcja Animacja”

Termin: Rok szkolny 2013/2014, Szczecinek Działalność Studia Filmów Animowanych obejmować ma prowadzenie zajęć o charakterze warsztatowym, wdrażanie innowacyjnej metody nauczania i wychowania, jaką jest animacja poklatkowa. Chcemy, podobnie jak w ubiegłym roku zorganizować tzw. „Echo – przegląd” III Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcych Filmów Animowanych „halo echo” i towarzyszące warsztaty animacji poklatkowej, przeprowadzone w formule „dzieci – dzieciom” skierowane tym razem do dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczecinku. Nasze dotychczasowe działania można obejrzeć na YouTube, (pod nazwiskiem Sierpińska) oraz na stronie szkoły http://www.spoleczna.info/.
Czytaj dalej