Kalendarz wydarzeń

„Śladami przyszłości – ku przyszłości” – etap I: Kiedy babcia była mała i dziadka jeszcze nie znała

Termin: Rok szkolny 2013/2014, Białystok Głównym zadaniem projektu jest wspomaganie naturalnej więzi rodzinnej uczniów z pokreśleniem szczególnej roli wychowawczej, którą pełnią dziadkowie. Uczniowie, spotykając się w zaaranżowanych sytuacjach szkolnych będą się uczyli, wspólnie w grupie rówieśniczej, szacunku i kultury wobec osób starszych, a także pielęgnowania na co dzień więzi z babcią i dziadkiem oraz rodzinnych tradycji.
Czytaj dalej

„Z polską maturą na Oxford“ program wspierający systemowo uczniów przygotowujących się do studiów zagranicznych

Termin: Rok szkolny 2013/2014, Warszawa Uczniowie pod kierunkiem 2 nauczycieli j. angielskiego przygotowują się do aplikacji na studia zagraniczne. Pracują nad poznaniem swoich słabych i mocnych stron. Zyskują rozeznanie w wymaganiach wybranych uczelni w Anglii i USA: jaki egzamin, jak aplikować, jakie warunki studiowania, jaka jest oferta uczelni. Przygotowują pod nadzorem nauczyciela Personal Statement. Przygotowują się pod nadzorem nauczyciela do interview w j. angielskim. Program wsparcia został opracowany 2 SLO STO. Mają regularne kontakty z tutorem.
Czytaj dalej

STO-menius

Termin: Rok szkolny 2013/2014, Kraków STO-menius – międzyszkolny projekt gimnazjów Społecznego Towarzystwa Oświatowego (Społeczne Gimnazjum nr 99 w Warszawie, Społeczne Gimnazjum nr 8 w Krakowie, Gimnazjum STO w Ostrołęce, Gimnazjum STO w Augustowie) mający wzmocnić działania wychowawcze i edukacyjne oraz zintegrować gimnazjalistów z różnych środowisk Społecznego Towarzystwa Oświatowego.
Czytaj dalej

Lego-Logos

Termin: Rok szkolny 2013/2014, Warszawa Lego-Logos, czyli filozofia z klocków, to autorski program nauczania filozofii dr Jarosława Spychały. Używanie klocków Lego do interpretowania tekstów filozoficznych i rozbudzenia wyobraźni. Dla chętnych uczniów z kl. 4 SP.
Czytaj dalej

„Odznaka dla dzieciaka”

Termin: Rok szkolny 2013/2014, Żyrardów Idea zajęć opiera się na założeniach metodyki zuchowej. Uczniowie, podobnie jak zuchy, zdobywają wybranie przez siebie odznaki. Zdobycie odznaki poprzedza praca związana z wykonaniem konkretnych zadań. Aktywne uczestnictwo w realizacji zadań ma również służyć ujawnieniu i rozwijaniu uzdolnień, a także ćwiczeniu przydatnych w życiu umiejętności.
Czytaj dalej

Nauczanie dwujęzyczne i eksperymentalne w przedszkolu

Termin: Rok szkolny 2013/2014, Białystok Wprowadzenie do zajęć z edukacji wczesnoszkolnej (kl. I-III) i grup przedszkolnych dodatkowych dwóch godzin tygodniowo i jednej w świetlicy zajęć z pracowni komputerowej z treningiem umysłu za pomocą specjalnych gier komputerowych. Edukacja muzyczna i nauka gry na instrumentach, nauka gry w szachy, zajęcia z rytmiki. Dodatkowa godzina wychowania fizycznego, zajęcia ruchowe (taneczne, ogólnorozwojowe, piłkarskie, tenisowe).
Czytaj dalej

MUN (Model United Nations, czyli Model ONZ)

Termin: Rok szkolny 2013/2014, Warszawa Uczniowie pod kierunkiem 2 nauczycieli przygotowują się do udziału w obradach młodzieżowego ONZ. Uczą się: analizy przemówień/tekstów politycznych, przygotowują się do pisania statementów (przemówień MUN-owskich, ćwiczą umiejętności publicznego przemawiania, krytycznego myślenia, analizy tekstów publicystycznych. Organizują spotkania z politykami, dyplomatami, dziennikarzami politycznymi. Uczniowie będą uczestniczyć w 2 konferencjach: krajowej w Szczecinie i międzynarodowej w Pekinie. Ponadto jest to innowacyjny sposób uczenia j. angielskiego – wszystko odbywa się w tym języku.
Czytaj dalej

„Klub Młodego Naukowca – KMN”

Termin: Rok szkolny 2013/2014, Żyrardów Zajęcia pozwalają dzieciom na samodzielną pracę eksperymentalną, obserwację i wyciąganie wniosków. Doświadczenia są dostosowane do wieku dzieci. Uczniowie pracują indywidualnie, grupowo i zbiorowo. Eksperymentują z takich dziedzin, jak: elektryczność, magnetyzm, powietrze i spalanie, dźwięk, woda, słuch, węch, promienie światła.
Czytaj dalej