Kalendarz wydarzeń

„Odznaka dla dzieciaka”

Termin: Rok szkolny 2013/2014, Żyrardów Idea zajęć opiera się na założeniach metodyki zuchowej. Uczniowie, podobnie jak zuchy, zdobywają wybranie przez siebie odznaki. Zdobycie odznaki poprzedza praca związana z wykonaniem konkretnych zadań. Aktywne uczestnictwo w realizacji zadań ma również służyć ujawnieniu i rozwijaniu uzdolnień, a także ćwiczeniu przydatnych w życiu umiejętności.
Czytaj dalej

Nauczanie dwujęzyczne i eksperymentalne w przedszkolu

Termin: Rok szkolny 2013/2014, Białystok Wprowadzenie do zajęć z edukacji wczesnoszkolnej (kl. I-III) i grup przedszkolnych dodatkowych dwóch godzin tygodniowo i jednej w świetlicy zajęć z pracowni komputerowej z treningiem umysłu za pomocą specjalnych gier komputerowych. Edukacja muzyczna i nauka gry na instrumentach, nauka gry w szachy, zajęcia z rytmiki. Dodatkowa godzina wychowania fizycznego, zajęcia ruchowe (taneczne, ogólnorozwojowe, piłkarskie, tenisowe).
Czytaj dalej

MUN (Model United Nations, czyli Model ONZ)

Termin: Rok szkolny 2013/2014, Warszawa Uczniowie pod kierunkiem 2 nauczycieli przygotowują się do udziału w obradach młodzieżowego ONZ. Uczą się: analizy przemówień/tekstów politycznych, przygotowują się do pisania statementów (przemówień MUN-owskich, ćwiczą umiejętności publicznego przemawiania, krytycznego myślenia, analizy tekstów publicystycznych. Organizują spotkania z politykami, dyplomatami, dziennikarzami politycznymi. Uczniowie będą uczestniczyć w 2 konferencjach: krajowej w Szczecinie i międzynarodowej w Pekinie. Ponadto jest to innowacyjny sposób uczenia j. angielskiego – wszystko odbywa się w tym języku.
Czytaj dalej

Tutoring – rozwój talentów

21 października 2013 r. do końca roku szkolnego, Warszawa Jest to nowa metoda pracy w edukacji – indywidualna praca nauczyciela-tutora z uczniem nad jego rozwojem. Podczas spotkań uczeń pracuje pod kierunkiem tutora nad własnym rozwojem, a więc np. poznaniem siebie, wybranego obszaru wiedzy, rozwinięciem umiejętności samodzielnego jej zdobywania oraz tym, jak może wykorzystać własne talenty.
Czytaj dalej

Gala Szkolna (Szkolny Festiwal Sztuki)

Termin: 26 czerwca 2014 r. Kraków, Teatr Ludowy Gala (Szkolny Festiwal Sztuki) ma zaangażować całą społeczność szkolną. W ramach zajęć pozalekcyjnych, prowadzonych przez nauczycieli, uczniowie pracują nad tekstem, intonacją wyrażają poznane treści ruchem, ciałem, tańcem. Część zajęć jest prowadzona w języku obcym.
Czytaj dalej

III Lawendowy Jarmark św. Jakuba

Termin: 19 czerwca i 25 lipca 2014 r., Człuchów Szkoła od kilku lat propaguje określenie „Człuchów – lawendowe miasto północy”. Jarmark jest pierwszą inicjatywą, dzięki której miasto „żyje”.
Czytaj dalej

Festiwal Piosenki Angielskiej

Termin: 11 czerwca 2014 r., Warszawa 13. edycja „English Song Festival” dla uczniów kl. 1-6 SP i I-II G. Dzieci pod opieką nauczycieli przygotowują repertuar. W prezentacji uczestniczą wszyscy uczniowie obu szkół, nauczyciele, często rodzice.
Czytaj dalej

Wielki Maraton Czytelniczy

Działania związane z przygotowaniem Wielkiego Maratonu Czytelniczego rozpoczęły się w czerwcu 2013 roku od zgłoszenia imprezy do Kalendarza Imprez Gdańskiego Kuratorium Oświaty. Następnie opracowano regulamin przedsięwzięcia, dokonano wyboru lektur, ustalono kalendarz działań w nowym roku szkolnym, złożono wnioski o Honorowe Patronaty: Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Gdańska.
Czytaj dalej

„Święto Wolności”

Termin: 4 czerwca 2014 r., Człuchów Planujemy rozpoczęcie obchodów 25-lecia szkoły od ustanowienia „Święta Wolności", patronat Prezydenta RP.
Czytaj dalej