Kalendarz wydarzeń

25.05.2018

XXVII Ogólnopolski Konkurs Łamigłowy

Termin: 27 maja 2017 r., Starachowice • Celem konkursu jest promowanie twórczego i logicznego myślenia oraz integracja środowiska szkół społecznych. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny. Adresowany jest do wszystkich szkół społecznych STO z całej Polski oraz szkół publicznych ze Starachowic.
Czytaj dalej

26.05.2018

IV Bieg Społecznej Dwójki

Termin: 26 maja 2018 r., Poznań • Czwarta edycja biegu dedykowanego uczniom, nauczycielom, rodzicom, a także wszystkim innym chętnym uczestnikom.
Czytaj dalej

31.05.2018

VIII Plener Twórczy w Gimnazjum

Termin: maj 2018 r., Warszawa • Plener organizowany po raz 8 w Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej. Cel - zapoznanie uczniów ze sztuką współczesną, integracja. Zapraszamy do udziału warszawskie szkoły STO.
Czytaj dalej

31.05.2018

Czy znasz patronów naszych ulic?

Termin: maj 2018 r., Białystok • Trzecia edycja konkursu promującego „małą ojczyznę”, zachęcającą do poznawania historii miasta poprzez wiedzę o jego bohaterach upamiętnionych nazwami ulic i innych miejsc w stolicy Podlasia.
Czytaj dalej

31.05.2018

Rodzinny konkurs plastyczny pt. „Zwierzęta małe i duże”

Termin: marzec 2018 (ogłoszenie konkursu) — maj 2018 r. (wyniki konkursu) r., Teresin • Celem konkursu jest wzbogacenie wiedzy na temat zwierzą, wzmacnianie więzi rodzinnych oraz współpracy z rodzicami podczas wykonywania pracy plastycznej, poznanie różnych technik plastycznych.
Czytaj dalej

Kiermasz świąteczny 2017

Termin: 5 grudnia 2017 r., Warszawa • Celem Kiermaszu jest promowanie efektów dziecięcej twórczości manualnej w środowisku szkolnym przypomnienie i utrwalenie tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia; integracja szkolna.
Czytaj dalej

IV Jesienne Spotkanie z Poezją

Termin: październik – listopad 2017 r., Słupsk • Jest to projekt cykliczny, wpisany do kalendarza uroczystości szkolnych. Jego celem jest popularyzowanie poezji, kształcenie wrażliwości ucznia, zachęcanie do czytania i interpretowania utworów.
Czytaj dalej