Kalendarz wydarzeń

 Warszawa, 18 września 2020 r.

Prezesi i Członkowie Zarządów Kół
Dyrektorzy i Wicedyrektorzy Szkół
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Szanowni Państwo,

imprezy edukacyjne, sportowe, integracyjne i charytatywne oraz konkursy i zawody są swoistym „znakiem firmowym” szkół STO. Jako przedsięwzięcia łączące uczniów, nauczycieli i rodziców z pewnością zachowają swą rolę w roku 2020-2021, choć ich organizacja może okazać się trudniejsza ze względu na problemy związane z pandemią. Przypuszczamy, że w  bieżącym roku szkolnym niektóre imprezy będzie trudno zaplanować z dużym wyprzedzeniem, a ich formuły będą musiały ulec pewnym zmianom.

W związku z tym prosimy o zgłaszanie szkolnych przedsięwzięć do Kalendarza Imprez STO w dowolnym czasie, w trakcie roku szkolnego. Liczymy na przysłanie informacji z miesięcznym wyprzedzeniem. Prosimy o przekazanie zgłoszenia na formularzu (zał. 1).

Przesłanie zgłoszenia do Kalendarza Imprez STO nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o dofinansowanie wydarzenia.

Zarząd Główny STO ma zamiar, jak co roku, wspierać dofinansowaniem imprezy związane z poważnymi kosztami, wymagające specjalnych przygotowań techniczno-organizacyjnych. Zgłaszając potrzebę dofinansowania imprezy, należy przysłać do Biura STO wniosek na przeznaczonym do tego formularzu (zał. 2).

Podejmując decyzje w sprawie dofinasowania, Zarząd Główny STO będzie się kierował kryteriami, które wynikają z wieloletniej praktyki w tym zakresie. W pierwszej kolejności na dofinansowanie mogą liczyć imprezy o szerokim zasięgu (regionalnym, ogólnopolskim) działania promujące STO, a także tzw. Konkursy „kuratoryjne”*.

Zarząd Główny STO powołał zespół ds. Kalendarza Imprez STO 2020-2021 w składzie: dr Wiesław Suchowiejko – przewodniczący, Beata Burska, Marek Szyca, Robert Wajnert, Krzysztof Kwiatkowski. Zespół będzie na bieżąco uzupełniał treść Kalendarza, starając się wspierać szkoły i koła w rozwiązywaniu problemów związanych z organizacją wydarzeń w tym szczególnym czasie.

Mamy nadzieję, że niecodzienne warunki, w których przyszło nam funkcjonować, staną się impulsem, który wpłynie pozytywnie na pomysłowość organizatorów i uczestników wydarzeń. Z radością będziemy ogłaszać i relacjonować tradycyjne imprezy STO w zmienionej oprawie oraz zupełnie nowe przedsięwzięcia w formułach zdalnych i hybrydowych.

Serdecznie pozdrawiam

Zygmunt Puchalski
Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego
z Zarządem Głównym STO

* konkursy które znajdą się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Kuratorów Oświaty z uwzględnieniem dostosowania koncepcji imprezy do szczególnych warunków okresu pandemii

Wprowadzenie Dziecięcych i Młodzieżowych Sprawnościowych Certyfikatów Narciarskich (indeksy i odznaki)

Termin: Rozpoczęcie – 1 grudnia 2013 r., Kraków Podstawowym celem jest usystematyzowanie narciarskiego procesu nauczania wszystkich uczniów. Stopniowe zdobywanie umiejętności, jak również ich potwierdzenie (indeksy i odznaki) na poszczególnych etapach szkolenia, pełni motywującą rolę. Adresatem działań są wszyscy narciarze – od najmłodszych (przedszkolaków), poprzez dzieci SP, młodzież gimnazjalną i licealistów do dorosłych (nauczycieli i rodziców).
Czytaj dalej

Krakowskie Sympozjum Samorządów Szkół: Gimnazjalnych, Podstawowych i Licealnych

Termin: 26-28 lutego 2014 r., Kraków Poprzez naukę retoryki (najmłodsi), naukę debaty (starsi), naukę negocjacji (najstarsi) w kreatywny sposób uczą się rozwiązywać problemy. Forma warsztatowa Forma warsztatowa ma bezpośrednio pomóc uczniom w organizacji życia szkolnego oraz wymianie doświadczeń samorządów różnych typów szkół (gimnazjum, podstawowa, liceum). Sympozjum trwa trzy dni. Wszyscy uczestnicy oraz opiekunowie otrzymują wypracowane materiały.
Czytaj dalej

Akademia STO

Dwudniowe szkolenie dla nauczycieli – doświadczenia edukacyjne w pracy z uczniami szkoły podstawowej. W warsztatach wezmą udział nauczyciele ze szkół podstawowych STO północno-zachodniego regionu Polski oraz nauczyciele z publicznych szkół podstawowych Szczecina. Celem jest promowanie edukacji w szkołach Społecznego Towarzystwa Oświatowego oraz integrowanie środowiska STO w regionie. W programie: forum doświadczeń STO, lekcje pokazowe, zajęcia z udziałem nauczycieli, wymiana doświadczeń.
Czytaj dalej