Kalendarz wydarzeń

Gala Świąt Bożego Narodzenia

Termin: grudzień 2014 r., Bytom Tradycyjne już w naszej szkole przedstawienie – muzyczne, taneczne, teatralne o tematyce świątecznej wystawiane na deskach teatru przez niemal wszystkich uczniów szkoły wraz z nauczycielami, którego widzami są rodzice i zaproszeni goście, których liczba zazwyczaj sięga 500.
Czytaj dalej

„Zabawa Mikołajkowa”

Termin: 12 grudnia 2014 r., Radom „Zabawa Mikołajkowa” jest akcją wolontariacką dla 50 najuboższych dzieci z osiedla „Ustronie” w Radomiu. Listę dzieci dostarcza Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Czytaj dalej

„Słodkości na Dzień Niepodległości”

Termin: 11 listopada 2014 r., Człuchów Edukacja obywatelska: strojenie miasta, kotyliony… Konkurs „Słodkości na Dzień Niepodległości” – duży namiot na człuchowskim Rynku – degustacja, nagrody, piosenki międzywojnia…
Czytaj dalej

Edukacja bilingwalna w klasach 1-3

Termin: Rok szkolny 2013/2014 i następne, Legionowo Lekcje bilingwalne na pierwszym etapie edukacyjnym są ściśle powiązane z edukacją wczesnoszkolną, zarówno pod względem nauczanych treści, jak i metod pracy. W poznawanie nowych słów, pojęć, zjawisk włączony jest język obcy tak, aby uczeń przyswajając nowe słownictwo robił to jednocześnie w dwóch językach. Zajęcia bilingwalne, w wymiarze 2 godzin tygodniowo, zostały wybrane z edukacji matematycznej, społecznej, przyrodniczej i technicznej.
Czytaj dalej

Edukacja międzykulturowa – Projekt Tolerancja

Termin: Rok szkolny 2013/2014, Warszawa Program zajęć prowadzony od 2003 r. Przeznaczony dla wszystkich uczniów Gimnazjum, realizowany przez nauczyciela etyki we współpracy z nauczycielem katechezy. Cykliczne zajęcia w ramach których odbywają się spotkania z przedstawicielami innych kultur i wyznań oraz „odmieńcami” – ludźmi wykluczonymi ze społeczeństwa. W spotkaniach/warsztatach uczestniczą uczniowie biorący udział zarówno w katechezie, jak i etyce oraz nauczyciele tych przedmiotów.
Czytaj dalej

Koło Logicznego Myślenia

Termin: Rok szkolny 2013/2014, Warszawa Uczniowie w klasach 1-3 SP w trakcie zajęć raz w tygodniu pogłębiają zainteresowania matematyczne poprzez zabawy, gry, ćwiczenia, łamigłówki umysłowe, krzyżówki oraz ciekawostki matematyczne. Wiele aktywności odbywa się z wykorzystaniem multimediów, tablicy interaktywnej i programów komputerowych. Uczniowie zapoznawani są z możliwością bezpiecznego wykorzystania internetu do doskonalenia umiejętności i rozwijania zainteresowań matematycznych bądź językowych.
Czytaj dalej