Kalendarz wydarzeń

„Słodkości na Dzień Niepodległości”

Termin: 11 listopada 2014 r., Człuchów Edukacja obywatelska: strojenie miasta, kotyliony… Konkurs „Słodkości na Dzień Niepodległości” – duży namiot na człuchowskim Rynku – degustacja, nagrody, piosenki międzywojnia…
Czytaj dalej

Edukacja bilingwalna w klasach 1-3

Termin: Rok szkolny 2013/2014 i następne, Legionowo Lekcje bilingwalne na pierwszym etapie edukacyjnym są ściśle powiązane z edukacją wczesnoszkolną, zarówno pod względem nauczanych treści, jak i metod pracy. W poznawanie nowych słów, pojęć, zjawisk włączony jest język obcy tak, aby uczeń przyswajając nowe słownictwo robił to jednocześnie w dwóch językach. Zajęcia bilingwalne, w wymiarze 2 godzin tygodniowo, zostały wybrane z edukacji matematycznej, społecznej, przyrodniczej i technicznej.
Czytaj dalej

Koło Logicznego Myślenia

Termin: Rok szkolny 2013/2014, Warszawa Uczniowie w klasach 1-3 SP w trakcie zajęć raz w tygodniu pogłębiają zainteresowania matematyczne poprzez zabawy, gry, ćwiczenia, łamigłówki umysłowe, krzyżówki oraz ciekawostki matematyczne. Wiele aktywności odbywa się z wykorzystaniem multimediów, tablicy interaktywnej i programów komputerowych. Uczniowie zapoznawani są z możliwością bezpiecznego wykorzystania internetu do doskonalenia umiejętności i rozwijania zainteresowań matematycznych bądź językowych.
Czytaj dalej

Międzyprzedmiotowe nauczanie języka angielskiego

Termin: Styczeń – czerwiec 2014 r., Warszawa Przekazywanie treści nauczanych przedmiotów w języku angielskim. Zapewnienie lepszego wykorzystania j. angielskiego w późniejszych etapach edukacyjnych i karierze zawodowej. Uczestnikami projektu są uczniowie klas 4-6 oraz uczniowie gimnazjum.
Czytaj dalej

„Z polską maturą na Oxford“ program wspierający systemowo uczniów przygotowujących się do studiów zagranicznych

Termin: Rok szkolny 2013/2014, Warszawa Uczniowie pod kierunkiem 2 nauczycieli j. angielskiego przygotowują się do aplikacji na studia zagraniczne. Pracują nad poznaniem swoich słabych i mocnych stron. Zyskują rozeznanie w wymaganiach wybranych uczelni w Anglii i USA: jaki egzamin, jak aplikować, jakie warunki studiowania, jaka jest oferta uczelni. Przygotowują pod nadzorem nauczyciela Personal Statement. Przygotowują się pod nadzorem nauczyciela do interview w j. angielskim. Program wsparcia został opracowany 2 SLO STO. Mają regularne kontakty z tutorem.
Czytaj dalej

„Śladami przyszłości – ku przyszłości” – etap I: Kiedy babcia była mała i dziadka jeszcze nie znała

Termin: Rok szkolny 2013/2014, Białystok Głównym zadaniem projektu jest wspomaganie naturalnej więzi rodzinnej uczniów z pokreśleniem szczególnej roli wychowawczej, którą pełnią dziadkowie. Uczniowie, spotykając się w zaaranżowanych sytuacjach szkolnych będą się uczyli, wspólnie w grupie rówieśniczej, szacunku i kultury wobec osób starszych, a także pielęgnowania na co dzień więzi z babcią i dziadkiem oraz rodzinnych tradycji.
Czytaj dalej

Zabawy integracyjne

Termin: Rok szkolny 2013/2014, Warszawa Zajęcia dla uczniów kl. 1-3 w ramach szkolnego programu integracji. Celem jest poznanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu z wykorzystaniem zabawy w berka, ciuciubabki, tańca itp. Starsi uczniowie pomagają młodszym.
Czytaj dalej