Kalendarz wydarzeń

Egzaminy z języka angielskiego: Starters, Ket, Pet, FC

Termin: maj 2015 r., Warszawa Cel: Zdany egzamin językowy jest poświadczeniem znajomości języka na danym poziomie. Certyfikatów egzaminacyjnych wymaga się od kandydatów obcokrajowców przy aplikowaniu na wyższe uczelnie i do collegów, przy ubieganiu się o pracę w firmach zagranicznych, czy o pracę w charakterze lektora językowego.
Czytaj dalej

Debata Obywatelska „Polska demokracja”

Termin: maj 2015 r., Warszawa Celem debaty jest uzyskanie konkretnych wniosków – czy w Polsce jest demokracja. Ważne są realne propozycje zmian w funkcjonowaniu szkolnych instytucji, pomysły na działania mające zwiększyć udział uczniów w życiu szkoły, pomysły na wzmocnienie samorządności uczniowskiej.
Czytaj dalej

XIV Festiwal Piosenki Angielskiej

Termin: kwiecień 2015 r., Warszawa 14. edycja English Song Festiwal dla uczniów kl. 1-6 SP i I-II SG. Dzieci pod opieką nauczycieli przygotowują repertuar. W prezentacji uczestniczą wszyscy uczniowie obu szkół, nauczyciele, często – rodzice.
Czytaj dalej

Miejski Konkurs Ekologiczny – „Z ekologią na ty”

Termin: kwiecień 2015 r., Bytom Konkurs adresowany jest do uczniów trzecich klas szkół podstawowych na terenie Bytomia. Uczniowie walczą w trzyosobowych zespołach (reprezentacje szkół) rozwiązując zadania teoretyczne i praktyczne z zakresu ochrony środowiska.
Czytaj dalej