Kalendarz Wydarzeń 2017/2018

We wrześniu, jak zwykle, przygotowujemy Kalendarz Imprez STO. Z każdym rokiem lista imprez się wydłuża, a ich różnorodność i atrakcyjność rośnie. Na szczególne uznanie zasługują te przedsięwzięcia, które należą do tradycji szkół i są powtarzane co roku. Z radością witamy też nowe imprezy, świadczące o pomysłowości i aktywności organizatorów.


 

Przesłanie formularza zgłoszenia do kalendarza wydarzeń (zał.1) nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o dofinansowanie wydarzenia.

Aby wystąpić o dofinansowanie wydarzenia planowanego na rok szkolny 2017/2018 prosimy o przesyłanie do Biura STO formularza zgłoszenia przedsięwzięcia do dofinansowania (zał.2) w terminie do 16 października br.