Kalendarz wydarzeń

 Warszawa, 5 listopada 2021 r.

Prezesi i Członkowie Zarządów Kół
Dyrektorzy i Wicedyrektorzy Szkół
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Szanowni Państwo,

Środowiska Społecznego Towarzystwa Oświatowego od lat angażują się w organizację wydarzeń. Wiele imprez, konkursów i zawodów wykracza poza środowisko szkolne, stając się ważnym elementem życia lokalnego. Niektóre z nich mają zasięg regionalny lub nawet promują markę STO w całej Polsce.

Takie wydarzenia to ważny element STO-wskiej tradycji. Niestety, pandemia uniemożliwiła organizację dużej części z nich w roku ubiegłym. Wierzymy, że w tym roku szkolnym sytuacja epidemiologiczna w kraju będzie lepsza i większość imprez uda się zrealizować.

Zdajemy sobie jednak sprawę, że organizacja ww. wydarzeń może nadal nastręczać wielu trudności i trudno będzie je zaplanować z dużym wyprzedzeniem. Dlatego podobnie jak przed rokiem, zgłoszenia szkolnych przedsięwzięć do Kalendarza Imprez STO można dokonać w dowolnym czasie w trakcie roku szkolnego.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń na załączonym formularzu (zał. 1), z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

DOFINANSOWANIE

Zarząd Główny STO będzie starał się wspierać finansowo imprezy związane z poważnymi kosztami, wymagające specjalnych przygotowań techniczno-organizacyjnych.

Przesłanie zgłoszenia do Kalendarza Imprez STO nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o dofinansowanie wydarzenia. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć na przeznaczonym do tego formularzu (zał. 2). Wnioski przesłane do 15 listopada zostaną rozpatrzone przez Zarząd Główny STO na posiedzeniu w dniu 20 listopada.

Podejmując decyzje w sprawie dofinasowania, Zarząd Główny STO będzie się kierował kryteriami, które wynikają z wieloletniej praktyki w tym zakresie. W pierwszej kolejności na dofinansowanie mogą liczyć imprezy o szerokim zasięgu (regionalnym, ogólnopolskim) działania promujące STO, a także tzw. Konkursy „kuratoryjne”*.

Zarząd Główny STO powołał zespół ds. Kalendarza Imprez STO 2021-2022 w składzie: dr Wiesław Suchowiejko - Przewodniczący, Beata Burska, Krzysztof Kwiatkowski, Marek Szyca i Robert Wajnert. Zespół będzie na bieżąco uzupełniał treść Kalendarza, starając się wspierać szkoły i koła w rozwiązywaniu problemów związanych z organizacją wydarzeń w tym szczególnym czasie.

Mamy nadzieję, że niecodzienne warunki, w których przyszło nam funkcjonować, staną się impulsem, który wpłynie pozytywnie na pomysłowość organizatorów i uczestników wydarzeń. Z radością będziemy ogłaszać i relacjonować tradycyjne imprezy STO w zmienionej oprawie oraz zupełnie nowe przedsięwzięcia w formułach zdalnych i hybrydowych.

W imieniu Zarządu Głównego STO

Zygmunt Puchalski

Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego

* konkursy które znajdą się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych Kuratorów Oświaty z uwzględnieniem dostosowania koncepcji imprezy do szczególnych warunków okresu pandemii

Gala Artystyczna 2020

Termin: 25 czerwca 2020 r., Kraków • W czasie Gali Artystycznej w Teatrze Ludowym w Krakowie prezentowane są umiejętności muzyczne, taneczne, teatralne i kabaretowe naszych uczniów, a także absolwentów, rodziców i nauczycieli.
Czytaj dalej

IX Bieg STO-nogi Milanówek

Termin: 7 czerwca 2020 r., Milanówek • Bieg STO-nogi Milanówek jest imprezą sportową na trwale wpisaną w krajobraz sportowy Milanówka i tej części Mazowsza.
Czytaj dalej

XXIX Ogólnopolski Konkurs Łamigłowy

Termin: 30 maja 2020 r., Starachowice • Celem konkursu jest promowanie twórczego i logicznego myślenia oraz integracja środowiska szkół społecznych. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny. rozwijający kreatywność, twórcze myślenie oraz wiarę we własne talenty.
Czytaj dalej