Kalendarz Imprez STO 2015/2016 - prosimy o informacje

Prezesi Kół
Dyrektorzy Szkół
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Szanowni Państwo,

we wrześniu, jak zwykle, przygotowujemy Kalendarz Imprez STO. Z każdym rokiem lista imprez się wydłuża, a ich różnorodność i atrakcyjność rośnie. Na szczególne uznanie zasługują te przedsięwzięcia, które należą do tradycji szkół i są powtarzane co roku. Z radością witamy też nowe imprezy, świadczące o pomysłowości i aktywności organizatorów. Całoroczny spis imprez na nowy rok szkolny będzie dostępny na naszej stronie internetowej. Formularz zgłoszenia imprezy do Kalendarza Imprez mogą Państwo przesyłać w ciągu całego roku szkolnego.

Przesłanie formularza zgłoszenia do kalendarza imprez (zał.1) nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o dofinansowanie imprezy.

Aby wystąpić o dofinansowanie imprezy planowanej na rok szkolny 2015/2016 prosimy o przesyłanie do Biura STO formularza zgłoszenia przedsięwzięcia do dofinansowania (zał.2) w terminie do 15 października br.  

Zarząd Główny STO będzie chciał dofinansować imprezy, które cieszą się największą popularnością, zwracają uwagę trafnym pomysłem, są dobrze zorganizowane i spełniają postulat integracyjności środowiska STO (łączą różne grupy wiekowe i możliwości uczniów oraz mają szeroki zasięg).

Serdecznie pozdrawiam

                                   

dr Anna Okońska-Walkowicz
Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego