Kalendarz Imprez STO 2014/2015


Prezesi Kół

Dyrektorzy Szkół
Społecznego Towarzystwa Oświatowego

Szanowni Państwo

Jak co roku, na jesieni, przypominamy o tworzeniu ogólnopolskiego Kalendarza Imprez STO. Mamy nadzieję, że gotowe są już plany przedsięwzięć pozalekcyjnych, w tym imprez, które mamy zamiar ogłosić na stronie internetowej STO. Oczekujemy na zgłoszenia imprez, które należą do tradycji poszczególnych szkół i są powtarzane od wielu lat, a także na nowe przedsięwzięcia świadczące o pomysłowości i aktywności organizatorów.

Prosimy szkoły o przesyłanie do Biura STO w terminie do 15 listopada br.
informacji o imprezach planowanych na rok szkolny 2014/2015.

Zarząd Główny STO uprzejmie informuje, iż w roku szkolnym 2014/2015 dofinansowanie otrzymają przede wszystkim:

  1. Imprezy związane tematycznie z wychowaniem dzieci i młodzieży. Przyłączymy się w ten sposób do XX Konferencji Programowej STO w Łodzi, gdzie właśnie temat „Wychowanie w dorobku STO” będzie przedmiotem analiz i dyskusji.
  2. Konkursy wiedzy oraz zawody artystyczne i sportowe, organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym i znajdujące się w wykazach ogłoszonych przez właściwych kuratorów oświaty, w których uzyskanie wysokiego miejsca może być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum (link: punktacja – wyjaśnienie ). Zwracamy uwagę, że udział w takich zawodach musi być bezpłatny.
                                                                      dr Anna Okońska-Walkowicz

Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego