Jeden podręcznik – dyskusja o zaletach i wadach koncepcji

Szanowni Państwo,

Koncepcja uniwersalnego, darmowego podręcznika jest nadal w środowisku szkolnym tematem ważnej dyskusji. Zmniejszenie cen podręczników aprobują wszyscy. Czy jednak idea jednego podręcznika nie kłóci się z ideą pluralizmu w oświacie? Czy brak konkurencji wydawców nie odbije się na jakości książki? Czy koszty zmian proponowanych przez rząd są rzeczywiście niskie?

Przedstawienie przez MEN projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, który dotyczy tej właśnie kwestii, spowodowało pojawienie się kolejnych, coraz bardziej przemyślanych i wyważonych opinii. Także i w środowisku STO nie brak osób, których zdanie w tej kwestii powinno być wzięte pod uwagę. Ważną wypowiedź pani prezes Anny Okońskiej-Walkowicz można przeczytać w „Gazecie Wyborczej” (Boję się darmowego podręcznika, 4.03.2014 r.), znane są także jej wcześniejsze wypowiedzi. Glos zabrała również pani Agata Ludwa, członek ZG STO (28.02.2014 r.)Opinia Zarządu Głównego STO o projekcie zmiany ustawy o systemie oświaty i zmianie ustawy o SIO została właśnie złożona do MEN (4.03.2014 r.). 

Aktywność społeczna w procesie stanowienia prawa jest ważnym elementem demokracji. Nie zawsze to doceniamy, dziś jednak warto skorzystać z tej szansy, ponieważ temat znajduje się w centrum zainteresowań i w zakresie kompetencji zarówno nauczycieli, jak i działaczy STO. Na naszej stronie internetowej będziemy publikować wypowiedzi na ten temat.

 Biuro STO, MPJ

Projekt zmiany ustawy o systemie oświaty i zmianie ustawy o SIO_19-02-2014.pdf: - LINK
Uzasadnienie do Projektu zmiany ustawy o systemie oświaty i zmianie ustawy o SIO_19-02-2014.pdf: - LINK
OSR do projektu ustawy o zmianie ustawy o systenie oświaty i o zm ustawy o SIO_ 19-02-2014.pdf: - LINK

Opinie o projekcie i głosy w dyskusji